Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting har gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

Her finner du hvem du skal kontakte om du har spørsmål eller ønsker en folkevalgtdag.

KS Folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg i hver valgperiode. KS anbefaler at det settes av tid til programmet i møtekalenderne så tidlig som mulig.

Ressurser i folkevalgtprogrammet

Ressurser i folkevalgtprogrammet

KS har utarbeidet flere bøker og veiledere som skal være til nytte for folkevalgte i gjennomføringen av Folkevalgtprogrammet og i perioden som folkevalgt forøvrig.

Dagskurs om ny kommunelov

Dagskurs om ny kommunelov

I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Kurset holdes i samarbeid med KS Advokatene.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

For deg som folkevalgt

For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Økonomiske vilkår for folkevalgte

Økonomiske vilkår for folkevalgte

KS utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for kommuner og fylkeskommuner når det skal fastsette de økonomiske rammebetingelsene for folkevalgte. En oppdatert versjon er under arbeid.

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg

Konstituering av kommunestyret og fylkestinget – forholdsvalg

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Mer om Folkevalgtprogrammet

Les flere artikler

KONTAKT