Bente Larssen er ny prosessveileder. Hun har lang erfaring som kommunedirektør fra flere kommuner i Finnmark. Hun har erfaring som prosessveileder for kommunereformen i Fylkesmannen i Finnmark . Bente Larssen har vært leder i det sentrale kommunedirektørutvalget til KS i perioden 2017-2021. Videre er hun utvalgsmedlem i Generalistkommuneutvalget i perioden 2021-23. Nå er Bente Larssen ansatt i KS Nord-Norge hvor blant annet KS Folkevalgtprogram er en sentral arbeidsoppgave.

Foto: KS