Rolf Kåre Jensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært kommunedirektør i Bodø. 

Foto: KS