Rolf Kåre Jensen er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har tidligere vært kommunedirektør i Bodø.