Ingalill Olsen er ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram i Finnmark. Olsen har vært stortingsrepresentant i to perioder og Ap-ordfører i Måsøy kommune i 14 år, hun har gjennom dette tilegnet seg inngående kunnskap om Finnmark og forvaltningsnivåene i Norge. Hun er utdannet lærer og har arbeidet som lærer og som pedagogisk konsulent. Hun har bred kompetanse innen samspillet mellom politikk og administrasjon.

Foto: KS

Foto: KS