Alle norske kommuner og fylkeskommuner skal ha et eldreråd, et råd for personer med nedsatt funksjonsevne og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Disse rådene er gode hjelpeorganer for kommunestyrer og fylkesting, og er viktige for å at sikre stemmen til unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne tas med i politiske beslutninger.

Eget opplegg for kommunale og fylkeskommune råd

KS Folkevalgtprogram retter seg mot kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg. Samtidig ønsker KS å løfte rådenes rolle og har derfor utarbeidet et opplegg som kommunene og fylkeskommunene kan ta i bruk selv. Opplegget består av presentasjoner med notatfelt, videoer, gruppearbeid og refleksjonsoppgaver. Utviklingen har skjedd i samråd med representanter med erfaring fra ulike råd i ulike regioner.

Formålet med tilbudet er å gi rådene kunnskap om rådenes rolle og funksjon i kommunen/fylkeskommunen. Opplegget tar opp disse temaene:

  • Om kommunen/fylkeskommunen
  • Om rådene
  • Min rolle som rådsmedlem
  • Samspillet med andre råd, utvalg og med kommunestyret
  • Samspillet med administrasjonen
  • Samspillet med lokalsamfunnet

For ungdomsrådene er det allerede utarbeidet en kunnskapsside kalt «Ungdomsråd fra Hææ? Til Åh!», som er tilgjengelig på www.e-ung.no. Opplegget for de obligatoriske rådene bygger en del på denne kunnskapssiden og vil fungere som et supplement.  

Senter for et aldersvennlig Norge og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) tilbyr egne kurs for representanter i medvirkningsråd. KS' tilbud er utarbeidet i samråd med disse organisasjonene og oppleggene vil kunne brukes parallelt.

Gjennomføring

Dette opplegget kan tilbys til alle rådene i kommunen/fylkeskommunen, eller man kan velge å gjøre det sammen med rådene i en annen kommune/fylkeskommune. Det vil ikke være kapasitet til å levere KS-prosessveiledere til hver kommune, men dersom fylkeskommunale råd ønsker å arrangere felles samlinger for de kommunale rådene, kan de kontakte sin KS region for bistand i gjennomføringen. 

Hvor kan jeg finne innholdet?

Det kan du enkelt laste ned her:
Nynorsk (PowerPoint)
Bokmål (PowerPoint)