Etikk

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Kommuner om uetisk adferd og korrupsjon

Kommuner om uetisk adferd og korrupsjon

Blir ansatte og ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsatt for press og påvirkning om uetisk atferd og korrupsjon? KS ønsker svar, og er i gang med en undersøkelse.

Dette er etikkutvalget

Dette er etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg skal gi råd og anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om spørsmål knyttet til etikk og antikorrupsjon. Både kommuneledelsen og enkeltpersoner oppfordres til å ta kontakt med utvalget.

Gode råd for etikkarbeid

Gode råd for etikkarbeid

KS har fått utviklet et sett råd for hvordan kommuner og fylkeskommuner bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er delt inn i ni sentrale arbeidsområder. Det er også laget et eget skjema hvor du kan vurdere kommunens etikkarbeid.

Råd for etikkarbeid i kommunale selskap

Råd for etikkarbeid i kommunale selskap

KS har fått utviklet et sett råd for hvordan kommunale selskaper bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er delt inn i syv sentrale arbeidsområder. Rådene er ment som støtte til ledere og styremedlemmer.

Referater

Mer om etikk

Les flere artikler

KONTAKT