Etikk

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Åpenhetsregister i kommunene – utredning gir rammer

Åpenhetsregister i kommunene – utredning gir rammer

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Bli med på Etikkonferansen 2022

Bli med på Etikkonferansen 2022

Hvordan står det egentlig til i Kommune-Norge når det gjelder åpenhet, kontroll og antikorrupsjon? Bli med på Etikkonferansen onsdag 21. september.

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt.

Dette er etikkutvalget

Dette er etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg skal gi råd og anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om spørsmål knyttet til etikk og antikorrupsjon. Både kommuneledelsen og enkeltpersoner oppfordres til å ta kontakt med utvalget.

Gode råd for etikkarbeid

Gode råd for etikkarbeid

KS har fått utviklet et sett råd for hvordan kommuner og fylkeskommuner bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er delt inn i ni sentrale arbeidsområder. Det er også laget et eget skjema hvor du kan vurdere kommunens etikkarbeid.

Referater

Mer om etikk

Les flere artikler

KONTAKT