Til hovedinnhold

Etikk

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Artikler

Foto: KS

Nye folkevalgte må sette etikk på dagsorden

For å hindre korrupsjon og skandaler bør folkevalgte ofte diskutere etiske dilemmaer, habilitet og åpenhet, skriver Tora Aaasland, leder i kommunesektorens etikkutvalg i Kommunal Rapport.

Foto: KS

Åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Foto: Shutterstock, Dagny Louise Rekaa

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt.

Foto: KS

Dette er etikkutvalget

Kommunesektorens etikkutvalg skal gi råd og anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om spørsmål knyttet til etikk og antikorrupsjon. Både kommuneledelsen og enkeltpersoner oppfordres til å ta kontakt med utvalget.

Gode råd for etikkarbeidFoto: Gerardo Poblete

Gode råd for etikkarbeid

KS har fått utviklet et sett råd for hvordan kommuner og fylkeskommuner bør jobbe for å hindre uetisk atferd og korrupsjon. Rådene er delt inn i ni sentrale arbeidsområder. Det er også laget et eget skjema hvor du kan vurdere kommunens etikkarbeid.

Referater

Mer om etikk

Les flere artikler

KONTAKT