Til hovedinnhold

Etikk

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Artikler

Foto: Kirkens Nødhjelp

Dagfinn Høybråten er ny leder i etikkutvalget

Et nytt etikkutvalg er valgt for kommunesektoren. Utvalget skal ha en uavhengig og rådgivende rolle for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: KS

Etikkonferansen 2024

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen kommer. Det samme gjør Dagfinn Høybråten, ny leder i etikkutvalget. Bli med på Etikkonferansen 2024! Hold av datoen 4. september.

Foto: KS

Nye folkevalgte må sette etikk på dagsorden

For å hindre korrupsjon og skandaler bør folkevalgte ofte diskutere etiske dilemmaer, habilitet og åpenhet, skriver Tora Aaasland, leder i kommunesektorens etikkutvalg i Kommunal Rapport.

Foto: KS

Åpenhetsregister i kommunene

En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter, som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Foto: Shutterstock, Dagny Louise Rekaa

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt.

Mer om etikk

Les flere artikler

KONTAKT