KS har i samarbeid med Transparency International Norge laget håndboken "Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon". Hensikten med boken er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeid med å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon, å vise hvordan korrupsjon kan oppstå og hvordan dette kan forebygges og avdekkes.

Krever oppmerksomhet i kommuner

I håndboken presenteres det et program for antikorrupsjon som viser hvordan kommunen aktivt kan jobbe med antikorrupsjon. 

- Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Nyttig for folkevalgte og ledere

Håndboken henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter. Håndboken vil også kunne være til nytte for partigrupper, organisasjoner og private som
samhandler med kommunene eller leverer varer og tjenester til dem.

Håndboken er utarbeidet av Transparency International Norge i samarbeid med KS, kommunesktorens organisasjon organisasjon, gjennom prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren».
Arbeidet er støttet økonomisk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Håndboka er også oversatt til engelsk, se nedenfor.