Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om en felles lansering av ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få på plass en standard som gjør det lett å være seriøs og tilsvarende vanskelig å være useriøs. Anbefalingen peker ut bygg, renhold og bilvask som typiske risikoområder for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Det siste året har flere kommuner vedtatt å gjøre en ekstra innsats mot sosial dumping. Det har imidlertid ikke vært noen omforent beste praksis på området.  De ti strategiske grepene gir en felles metode for å fatte slike vedtak både for bygg og andre risikoanskaffelser.

Lenkeblokk Icon Les mer om de ti rådene her