Opplysningene som innhentes fra Brønnøysundregistrene til Ks styrevervregister dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. En automatisk publisering sikrer et styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere.

Omkring 350 kommuner og 100 kommunale selskaper er tilknyttet styrevervregisteret.

Lenkeblokk Icon Styrevervregisteret

Et tilgjengelig, fullstendig og oppdatert styrevervregister skal bidra til økt åpenhet og tillit til kommunesektoren. Ønsker din kommune ønsker å slutte seg til styrevervregisteret forutsettes det vedtak om dette i kommunestyret. Rådmannen må så sende en melding om dette til registertjenester@kommuneforlaget.no 

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som ønsker å vise informasjon om deres folkevalgtes og lederes verv på egne nettsider, vennligst ta kontakt med registertjenester@kommuneforlaget.no.