Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. Det er ikke mulig å selv registrere inn navn.

Opplysningene som innhentes fra Brønnøysundregistrene til KS styrevervregister dreier seg om offentlig tilgjengelige opplysninger om styreverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. En automatisk publisering sikrer et styrevervregister med relevante opplysninger om folkevalgte og ledere.

Alle kommuner og fylkeskommuner, og om lag 100 kommunale selskaper er tilknyttet styrevervregisteret.

Lenkeblokk Icon Styrevervregisteret

Et tilgjengelig, fullstendig og oppdatert styrevervregister skal bidra til økt åpenhet og tillit til kommunesektoren. Alle kommuner og fylkeskommuner er i dag tilknyttet registeret, det forutsettes ikke eget vedtak om dette.

For kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg Styrevervregisteret. For bedrifter som ønsker dette, vennligst ta kontakt med registertjenester@kommuneforlaget.no.