Etikkutvalget skal være en rådgiver og pådriver for kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon. Det forutsetter at utvalget kjenner de utfordringer kommunene står ovenfor. Utvalget ønsker nær dialog og oppfordrer både kommuner, fylkeskommuner til å henvende seg med behov for råd og innspill i saker som vedrører etikk og antikorrupsjon. Det kan være vanskelige enkeltsaker eller spørsmål av mer prinsipiell karakter.

Pressen kan også henvende seg til etikkutvalget for å få uavhengige svar om etiske spørsmål i kommunesektoren.

Tora Aasland er leder for Kommunesektorens etikkutvalg. Hun har ledet etikkutvalget i en periode allerede. Hun har lang og bred erfaring og kjenner godt til kommuners og fylkeskommuners utfordringer på dette området. Hun er tidligere lokalpolitiker, stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann, og er i dag leder av den norske UNESCO-kommisjonen.

Leder for Kommunesektorens etikkutvalg: Tora Aasland, tlf. 952 34 451

Medlemmer av Kommunesektorens etikkutvalg:

 1. Leder Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen
 2. Lene Conradi, ordfører i Asker
 3. Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet
 4. Camilla Dunsæd, prosjektleder/rådmann i Nye Kristiansand
 5. Åse Elin Hole, rådmann i Stranda
 6. Paul Leer-Salvesen, professor Universitetet i Agder
 7. Tor Dølvik, spesialrådgiver Transparency International
 8. Cicel Aarrestad, styremedlem KS bedrift, aktiv pensjonist, selvstendig næringsdrivende
 9. Mah-Rukh Ali, forfatter og journalist
 10. Casper Lehland, kommunikasjonsrådgiver Høyres stortingsgruppe 

Mandatet til Kommunesektorens etikkutvalg 2019-2022 er vedtatt av KS’ hovedstyre:

 • Bidra til tillitsskapende kommuner og fylkeskommuner, gjennom å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren.
 • Ha en uavhengig, rådgivende og synlig rolle.
 • Selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media.
 • Ha dialog med kommuner og fylkeskommuner og bidra til høy bevissthet og refleksjon om forvaltningsetiske spørsmål
 • Være orientert om relevante saker i offentligheten og rette oppmerksomhet mot problemstillinger og utfordringer i saker av felles interesse for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap.