På Etikkonferansen på Nationaltheateret konferansesenter onsdag 4. september kan du få inspirasjon og knytte kontakter for kommunens arbeid med etikk og antikorrupsjon. 

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding

Statsråd Erling Sande, KS styreleder Gunn Marit Helgesen og TI-Norges generalsekretær Guro Slettemark innleder om kommunens rolle i arbeidet mot korrupsjon og forsvar av demokratiet. 

Åpenhet og habilitet

Tema  for årets konferanse er åpenhet og habilitet, verdier som begge er viktige for tilliten til kommunens folkevalgte og ansatte.

Finansbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke forteller om kommunens åpenhetsarbeid og tiltaksplan mot korrupsjon. Fridtjof Jacobsen og Agnar Kaarbø snakker om åpenhet og habilitet fra medienes ståsted, mens kommunedirektører og fageksperter gir eksempler og perspektiver. Jan Erling Klausen fra Universitetet i Oslo presenterer et bilde av demokratiets tilstand og integritetsutfordringer.

Kommunesektorens etikkutvalg 

Lederen for Kommunesektorens etikkutvalg vil også være til stede på konferansen, og ta imot innspill ta hva utvalget kan jobbe videre med. Utvalget ønsker nær dialog og oppfordrer både kommuner, fylkeskommuner til å henvende seg.