Til hovedinnhold

KS Led

Led skole er utviklet av KS i samarbeid med blant annet norske skoleledere, fagforeninger og kommunale og fylkeskommunale ledere, samt forskere på skole og ledelse. Du kan lese mer om Led under fanen "Om Led skole" i menyen.

Artikler

Les mer

Foto: KS

Rammeverk for Led Skole

Et rammeverk trekker opp hovedlinjene for et program, det vil si at det gir noen føringer og anbefalinger for planlegging og gjennomføring. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og være et sektorspesifikt supplement.

Foto: Shutterstock

Om Led Skole

Mer enn 25 års internasjonal forskning viser at kompetente skoleledere fremmer elevers utvikling og læring. Det er følgelig en arbeidsgiveroppgave av høyeste rang å utvikle skoleledernes kompetanse gjennom egne læringsarenaer og særskilte arbeidsgiververk

Foto: Shutterstock

Våre samarbeidspartnere

I de fleste tilfeller har skoleeier behov for noe bistand når man skal planlegge og iverksette et større endringsarbeid. KS har gjennom utviklingsarbeidet involvert en rekke fagmiljøer som har høy kompetanse innenfor skoleledelse og skoleutvikling.

Foto: Shutterstock

Hvordan jobber IMTEC?

I denne fagartikkelen går IMTEC nærmere inn på hvordan de jobber med å utvikle et lærende profesjonsfelleskap på skoler.

Foto: KS

MELLOM TO STOLER: Elevene vil tjene på bedre mellomledere

Hvordan får vi de beste mellomlederne i skolen? Kanskje kan noe av svaret være KS´ nyutviklede Led Skole - et verktøy for å utvikle og beholde gode ledere i skolen.

Foto: KS

Bokanbefaling - Strategisk skoleledelse

I denne boken, skrevet av Jan Merok Paulsen, omtales ledelse av læring fra skoleeier til lærer og elev som en verdikjede. Boken handler om hvordan denne kjeden binder sammen ledelse både som enkeltstående handlinger og som en strukturert helhet.

Les flere artikler

KONTAKT