Boken til Jan Merok Paulsen synliggjør betydningen av å se ledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt fram til kjernevirksomheten i skolen. I følge Paulsen er styrken i denne verdikjeden lenkene som utgjøres av tillitsbasert partssamarbeid og relasjonsledelse fra systemnivået til førstelinjen. Denne verdikjeden kan også forstås som i et stafettløp hvor vekslingene er kritiske. Denne boken handler med andre ord om vekslingene i skoleledelse, og den er skrevet for systemnivået, rektorer, øvrige skoleledere og ikke minst mellomledere i skolen. 

Boken skiller også mellom styring og ledelse i grunnskole og videregående opplæring. Boken er både relevant og faglig solid. Både nybegynnere og erfarne vil ha mye å hente her. 

Følgende kapittel er med i boken: 

  • Ledelse fra skoleeier forstått som verdikjede
  • Styring gjennom samarbeid og institusjonell tillit
  • Kommunale lederskap i en læringsdiskurs
  • Dilemmaer i løst koblede systemer
  • Rektors ledelse
  • Ledelse fra midten
  • Rektors ledergruppe
  • Elevens motivasjon og mestring
  • Avsluttende kommentarer og noen anbefalinger