At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er

Søren Kierkegaard

Viktig når man får hjelp

Det er svært viktig at ekstern bistand ikke overtar ledelsen av prosesser som kompetente skoleeier bør kjøre selv. Bruk konsulentbistanden til å bygge prosesskompetanse også til skoleeier. Tenk langsiktig og få en starthjelp som gjør at kommunene eller fylkeskommunen selv sitter i førersetet.

KS sine samarbeidspartnere i Led Skole

Det ligger ingen forutsetninger fra KS sin side om å bruke disse miljøene. Det finnes flere kompetente miljøer i Norge. Det vi kan si er at disse kjenner Led sitt rammeverk godt og vil i grove trekk biståd i tråd med det kunnskapsgrunnlaget som vi har lagt til grunn. 

KS-Konsulent

IMTEC

Lent