Fagstoff

Her vil dere finne fagstoff som bidrar til refleksjon rundt og forståelse av skolelederrollen.

Les mer

Rammeverk for Led Skole

Rammeverk for Led Skole

Et rammeverk trekker opp hovedlinjene for et program, det vil si at det gir noen føringer og anbefalinger for planlegging og gjennomføring. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og være et sektorspesifikt supplement.

Om Led Skole

Om Led Skole

Mer enn 25 års internasjonal forskning viser at kompetente skoleledere fremmer elevers utvikling og læring. Det er følgelig en arbeidsgiveroppgave av høyeste rang å utvikle skoleledernes kompetanse gjennom egne læringsarenaer og særskilte arbeidsgiververk

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

I de fleste tilfeller har skoleeier behov for noe bistand når man skal planlegge og iverksette et større endringsarbeid. KS har gjennom utviklingsarbeidet involvert en rekke fagmiljøer som har høy kompetanse innenfor skoleledelse og skoleutvikling.

Hvordan jobber IMTEC?

Hvordan jobber IMTEC?

I denne fagartikkelen går IMTEC nærmere inn på hvordan de jobber med å utvikle et lærende profesjonsfelleskap på skoler.

Hva kan KS-Konsulent bidra med?

Hva kan KS-Konsulent bidra med?

Formålet med all lederutvikling er å forbedre hver enkelt leders eget lederskap, og å forbedre felles ledelsesprosesser slik at målene om mer læring i klasserommet nås. KS-K er partner i KS sin satsning for å utvikle gode lederteam i opplæringssektoren.

Mellomlederrapporten

Mellomlederrapporten

Mellomlederrapporten er kunnskapsgrunnlaget til Led Skole. Her finner du beskrivelser av hva som kjennetegner mellomlederrollen i skolen, og hva kompetansetiltak bør inneholde hvordan de bør utformes for å få mest effekt.

Les flere artikler

KONTAKT