Skoleledelse for mer læring

Dette kan skje gjennom:

  • skreddersydde lederutviklingsprogrammer
  • veiledning individuelt og i grupper
  • støtte til utvikling av effektive lederteam

Skreddersydde lederutviklingsprogrammer:

Et lederutviklingsprogram bør ta utgangspunkt i ledergruppens utviklingsbehov og felles ledelsesprosesser som organisasjonen trenger å videreutvikle. For KS-K er det derfor viktig med en god dialog rundt kommunens/bestillers utfordringer, og deres intensjoner og mål for utviklingsprogrammet.  Nedenfor finnes et utvalg av fokusområder som kan være aktuelle. Listen er ikke uttømmende.

Ledere står daglig i situasjoner som utfordrer dem på ulike måter. Behovet for støtte og noen å reflektere sammen med kan være stort. KS-K tilbyr individuell veiledning og coaching av ledere, i tillegg til ledelse av veiledningsgrupper/nettverk.  Fokus i veiledningen er på læring og utvikling.

 

Lederteamutvikling – effektive lederteam

De fleste lederteam har potensial for å bli mer effektive. KS-K tilbyr konkrete tilnærminger til hvordan regi, form og innhold på teammøter kan bidra til effektive team. Vi har også fokus på hvordan mobilisering av teammedlemmenes kompetanser kan styrke kvaliteten på løsning av teamets oppdrag.

Ressurspersoner i KS-Konsulent

 

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.

Hanne Kjensli er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole, men jobber innenfor alle sektorer og har oppdrag både for kommuner og fylkeskommuner. Hanne arbeider med organisasjonsutvikling og lederutvikling, teamutvikling, coaching og veiledning, innovasjonsprosesser, ekstern skolevurdering, og med konflikthåndtering.

Marlen Faannessen jobber med utvikling av den gode skoleeier og den gode barnehageeier, og utvikling av kollektive læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger innen oppvekstområdet. Marlen jobber også med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner, og konflikthåndtering.

Jørn-Arild Mikkelsen jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivåer i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv.