Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge, er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning eren av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Påfyll av kompetanse i barnehage og skole

Påfyll av kompetanse i barnehage og skole

Fristen for å søke kompetansehevingstiltak i barnehage og skole for lærere og ledere er 1. mars. Det er kommuner og fylkeskommuner som skal godkjenne og prioritere søknadene innen 15. mars.

Nytt læreplanverk på vei – hvordan forbereder skolene seg i alle landets kommuner og fylkeskommuner?

Nytt læreplanverk på vei – hvordan forbereder skolene seg i alle landets kommuner og fylkeskommuner?

Norge er i ferd med å få et nytt samfunnsmandat for hele grunnopplæringen. Hvilken kompetanse trenger elevene nå og for å leve og lære i framtidas samfunns- og arbeidsliv?

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

I 2020 får norsk skole nye læreplaner som skal møte framtidas behov. KS mener dette arbeidet ikke bare handler om hva som skal inn og ut av fag, men også om hvordan elevene skal lære.
KS

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Påfyll av kompetanse i barnehage og skole

Påfyll av kompetanse i barnehage og skole

Fristen for å søke kompetansehevingstiltak i barnehage og skole for lærere og ledere er 1. mars. Det er kommuner og fylkeskommuner som skal godkjenne og prioritere søknadene innen 15. mars.

Lærerne har ikke sakket akterut

Lærerne har ikke sakket akterut

Å hevde at lærerne er tapere i lønnsutviklingen de siste ti årene, er like riktig og like galt som å hevde at de er lønnsvinnere, ifølge arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Nye konkurransevilkår kan gi svindyr SFO

Nye konkurransevilkår kan gi svindyr SFO

Svindyr SFO, tomme svømmebasseng og nedlagte kinoer kan bli resultatet av Hjelmeng-utvalgets foreslåtte konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Det viser en fersk FoU-rapport fra KS.

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uklar, og det er behov for å avklare roller og ansvarsområder. Det viser en fersk FoU-rapport.

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

HØRING

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

Høsten 2018 sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om innføring av hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Forslaget innebærer endringer i barnehage-, opplærings- og friskoleloven.

Ingen kan vedta lærere. De må utdannes.

KRONIKKER

Ingen kan vedta lærere. De må utdannes.

Utdanningsforbundets leder må gjerne argumentere for den lærernormen han har kjempet for i lang tid, og som nå er vedtatt i Stortinget. I et innlegg i Nordnorsk debatt den 21. januar ser det ut til at Handal har gitt opp å argumentere saklig for normen.

Les flere artikler

KONTAKT