Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Arbeidspress i skolen

Arbeidspress i skolen

Som følge av pandemien har mange lærere og andre ansatte i skolen et høyt arbeidspress. KS arbeider aktivt overfor statlige myndigheter for å gi skolene og deres ansatte gode rammer også under pandemien.

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Barn og unge utgjør en ressurs for både lokale og nasjonale myndigheter i arbeidet for å skape bærekraftige løsninger for samfunnet vårt. Barnehager og skoler i hele landet er i dag engasjert i å redde havet. Lytt til deres gode ideer!

Høring om forslag til ny opplæringslov - NOU 2019:23

HØRING

Høring om forslag til ny opplæringslov - NOU 2019:23

KS mener at den nye opplæringsloven må sikre at kommunene har rom for å gi et godt opplæringstilbud til alle barn, og ikke innebære krav om mer rapportering og byråkrati som tar tid fra elevrettet arbeid.

Skole-Norges erfaringer med stengte skoler og fjernundervisning våren 2020

Skole-Norges erfaringer med stengte skoler og fjernundervisning våren 2020

Stengning av skolene har gitt kommuner, fylkeskommuner, skoleledere og lærere ulike erfaringer. Et av hovedfunnene er at de aller fleste lærerne oppgir at de har fått bedre digital kompetanse.

Fagfornyelsen – nytt, nyttig og nyttiggjort

Fagfornyelsen – nytt, nyttig og nyttiggjort

KS har inngått ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Vi anbefaler kommuner og fylkeskommuner om å inngå lokale samarbeidsavtaler som et verktøy for arbeidet med nytt læreplanverk i grunnopplæringen.

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Lærerspesialistordningen skal bidra til at dyktige lærere fortsetter i lærerjobben sin, bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

I 2020 får norsk skole nye læreplaner som skal møte framtidas behov. KS mener dette arbeidet ikke bare handler om hva som skal inn og ut av fag, men også om hvordan elevene skal lære.
KS
PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

KS fornøyd med handlingsplan om digitalisering i grunnopplæringen

KS fornøyd med handlingsplan om digitalisering i grunnopplæringen

Regjeringen har lyttet til kommunenes behov i ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen. KS er spesielt fornøyd med at arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet styrkes.

Elevorganisasjonen om personvern

Elevorganisasjonen om personvern

Barn og unge må få utfolde seg fritt uten bekymring for om det de sier eller gjør for alltid vil bli en del av deres digitale historie. Selv om hensikten er god, går det en grense for hvor mye av barnas aktiviteter og fritid som skal registreres digitalt.

- Vi blir for små hver for oss

- Vi blir for små hver for oss

Fagfornyelsen gir sterke føringer om bruk av digitale læremidler. Det setter skoleeiere og leverandører overfor store utfordringer når det kommer til personvern. Problemet er at kommunene er for små og sårbare til å løse det hver for seg.

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier? Det nordiske prosjektet «Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge» arrangerer åpen, digital sluttkonferanse 18. november.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Norske skoler har lagt bak seg en krevende første fase med fjernundervisning etter pandemien startet. Fremover vil skolesektoren fortsette å bruke digitale løsninger, i enda større grad. KS har samlet tips og råd for deg som skal tilrettelegge for dette.

Les flere artikler

KONTAKT