Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge, er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning eren av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

KS oppfordrer kommunene til å gi innspill om læreplanene

KS oppfordrer kommunene til å gi innspill om læreplanene

De nye læreplanene for grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring er ute på høring. KS oppfordrer kommunene om å bruke den siste muligheten til å gi innspill.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

- Vi trenger flere lærere

KRONIKKER

- Vi trenger flere lærere

Å få nok kvalifiserte lærere på alle skoler i alle kommuner i hele Norge, er en felles utfordring for både lokale, regionale og nasjonale myndigheter – og for lærerorganisasjonene, skriver KS i et innlegg i Dagbladet.

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

I 2020 får norsk skole nye læreplaner som skal møte framtidas behov. KS mener dette arbeidet ikke bare handler om hva som skal inn og ut av fag, men også om hvordan elevene skal lære.
KS

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Mer om grunnskole og SFO

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

9 av 10 lærere trives i jobben. Samtidig er det for mange lærere som tviler på egen evne til å følge opp og motivere elever som sliter. - Dette er viktige spørsmål å diskutere fremover, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidrag forsøker å måle den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til. Her kan du lese hvordan resultatene skal forstås og tolkes.

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

HØRING

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

KS er kritisk til forslag som griper inn i kommunesektorens mulighet til selv å organisere og utvikle tjenestene til sine innbyggere ut fra lokale forhold og kunnskap.

Tilskudd til veiledning av ferske lærere

Tilskudd til veiledning av ferske lærere

Nå kan skolene søke om penger til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere i grunnskolen. Både kommuner og friskoler som skoleeiere kan søke om tilskudd. Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer ordningen. Søknadsfristen er 29. mai.

Glade for at mange vil bli lærere

Glade for at mange vil bli lærere

Aldri før har flere hatt en av lærerutdanningene som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. KS er glad for at så mange ønsker å bli lærere, men skulle gjerne sett at flere ønsket å bli lærere for de yngste elevene.

Ansatte i offentlig sektor kan søke om støtte til doktorgrad

Ansatte i offentlig sektor kan søke om støtte til doktorgrad

Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlig sektor-ph.d.-prosjekter med oppstart i 2019. Mange av føringene i utlysningen gjør det spesielt relevant for ansatte i kommunesektoren å søke om doktorgradsprosjekter.

Les flere artikler

KONTAKT