Til hovedinnhold

Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning er en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Artikler

Foto: Shutterstock, BalanceFormCreative

Individuell tilrettelegging av opplæringstilbud

Nedenfor har KS gjort en gjennomgang av kapittel 11 i den nye opplæringsloven som skal gjelde fra august 2024. Kapittel 11 i det nye lovverket regulerer rettigheter og plikter knyttet til tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Hvordan åpner vi døra til den digitale verden for elevene?

Vi bør verken sparke opp eller smelle igjen døra til den digitale verden. Vi må åpne den sakte, men sikkert, slik at elevene kan gå trygt ut.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Sammen om strategi for å rekruttere lærere

Regjeringen, KS og de andre partene i skolen går sammen om en felles strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket.

Foto: Shutterstock

KS støtter å tydeliggjøre lærerutdanning i loven

KS støtter i hovedsak regjeringens forslag om å tydeliggjøre i opplæringsloven at de som ansettes fast som lærere skal ha relevant lærerutdanning. Samtidig er det viktige unntak.

Foto: KS

Første møte med ny kunnskapsminister

KS møtte den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, for første gang i det årlige konsultasjonsmøtet med Kunnskapsdepartementet.

Foto: KS

KS og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider mot vold og trusler i skolen

KS og arbeidstakerorganisasjonene arrangerte 23. oktober en workshop om trusler og vold i skolen. Hensikten var å få innspill til hva de sentrale partene kan gjøre for å støtte skolene i deres arbeid for å forebygge og håndtere trusler og vold.

Foto: Shutterstock

Ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler 2023

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Foto: Colourbox.com

De viktigste endringene i ny opplæringslov

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Denne artikkelen går gjennom de viktigste endringene for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: KS

Samarbeid om veiledning av nyutdannede lærere

Fredag 24. mars samarbeidet KS og Utdanningsforbundet om en konferanse på Lærernes hus om overgangen mellom utdanning og yrke for nyutdannede lærere og barnehagelærere.

Foto: Siv Dolmen

LæreriNord – lagarbeid for bolyst, kunnskap og fremtid

Regionen vår trenger at flere velger å ta lærerutdanning. Vi trenger flere kvalifiserte lærere i barnehager og skoler. Og vi trenger å vise fram det gode arbeidet som gjøres for barna og ungdommene våre i regionen vår. Dette er lagarbeid for fremtiden.

Foto: Jan Inge Krossli

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Foto: KS

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Avtaler skole/barnehageFoto: Shutterstock

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljøFoto: Shutterstock

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTTFoto: Bly

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS UngFoto: Gerardo Poblete

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Les flere artikler

KONTAKT