Grunnskole og SFO

Det beste vi kan gi barn og unge, er utdanning og gode mestringsopplevelser. Utvikling av skole og skolefritidsordning eren av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Skolen er en viktig del av et bærekraftig lokalsamfunn og lokaldemokrati.

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Lærerspesialistordningen skal bidra til at dyktige lærere fortsetter i lærerjobben sin, bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Kommuner og fylkeskommuner ønsker at lærere videreutdanner seg

Kommuner og fylkeskommuner ønsker at lærere videreutdanner seg

Endelig tall viser at 11.483 lærere har søkt om videreutdanning neste skoleår. Skoleeierne har godkjent 68 prosent av søknadene.

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Kommunenes politiske og administrative styring og ledelse kan påvirke skolens resultater. En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede og nyansatte lærere i barnehager og skoler bidrar til å skape god overgang mellom utdanningsløp og yrkeslivet. Nå får mange nye lærere bedre veiledning.

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

KS har skolepolitisk og barnehagepolitisk plattform

Skolepoltitisk plattform og Barnehagepolitisk plattform gir en enkel, kortfattet fremstilling av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med skole og barnehage.

Avtaler skole/barnehage

Avtaler skole/barnehage

Her finner du avtaler om skole og barnehage (lønn og tariff).

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage- og skolemiljø

Alle barn og elever skal ha en opplevelse av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i skolen (totalt)

I 2020 får norsk skole nye læreplaner som skal møte framtidas behov. KS mener dette arbeidet ikke bare handler om hva som skal inn og ut av fag, men også om hvordan elevene skal lære.
KS
PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Analyse og statistikk fra landets 10 største kommuner

Her finner du analyse og statistikk for ASSS-kommunene (landets 10 største kommuner) på grunnskoleområdet.

Mer om grunnskole og SFO

Anbefalinger for utsatte og avlyste leirskoleopphold som følge av Koronapandemien

Anbefalinger for utsatte og avlyste leirskoleopphold som følge av Koronapandemien

Etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet har Norsk Leirskoleforening og KS blitt enige om felles overordnede anbefalinger om hvordan leirskoletilbudet skal ivaretas i lys av koronasituasjonen.

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Stortinget har til behandling en midlertid lov om tilpasninger i opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

KS positive til fleksibel skoleåpning

PRESSEMELDINGER

KS positive til fleksibel skoleåpning

- Det er veldig gledelig at vi nå kan få alle barn og unge tilbake til skolen. Det blir en annerledes skolehverdag som krever en del omorganisering, men det skal vi få til hvis også staten bidrar til gode løsninger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Nye veiledere for skole lansert

Nye veiledere for skole lansert

- KS legger til grunn at ekstrakostnader ved å iverksette alt ved skoleåpning inngår i den samlede kompensasjonen til kommunene. Smittevernveilederne kan nok ikke følges fullt ut innenfor gjeldende finansiering, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Flere nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som i disse tider vil lære mer om hvordan ivareta smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Koronaviruset: Råd om skole

Koronaviruset: Råd om skole

Oppdatert 16. april kl. 14.40 med informasjon om gratis videoløsning til fjernundervisning. Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges.

Les flere artikler

KONTAKT