Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Ny struktur på yrkesfag

KS mener at målet med ny struktur for yrkesfagene blant annet er å tilpasse opplæringen til arbeidslivets behov.

Ny læreplass-rekord

Ny læreplass-rekord

Kommunesektoren satte rekord i antall læreplasser i 2017, viser ferske tall. Hele 72 prosent av de som ønsket læreplass fikk det. De siste fem årene har antall nye, kommunale lærekontrakter økt med 28 prosent.

Ansatte i videregående skole

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Myndighetene og partene i arbeidslivet har undertegnet en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Flere læreplasser lokalt krever forsterket samarbeid og innsats fra alle parter.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS i Faglige råd

KS i Faglige råd

KS har representanter i alle de faglige rådene. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Videregående opplæring

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Mer om videregående opplæring

Flere lærlinger i kommunal sektor

Flere lærlinger i kommunal sektor

I underkant av 7600 personer er nå lærling i kommunal sektor, viser nye tall. Antall lærlinger er økt fra i fjor, og det er nå omkring 1,5 lærlinger per 1000 innbygger i kommunesektoren.

KS i Yrkesopplæringsnemder

KS i Yrkesopplæringsnemder

KS har som arbeidsgiverorganisasjon representant i flere av yrkesopplæringsnemndene. Yrkesopplæringsnemnda skal i følge Opplæringslovens § 12-4 jobbe for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen.

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uklar, og det er behov for å avklare roller og ansvarsområder. Det viser en fersk FoU-rapport.

- Fylkeskommunene jobber godt med gjennomføring av videregående skole

- Fylkeskommunene jobber godt med gjennomføring av videregående skole

Andelen elever som fullfører og består innen fem år har økt for samtlige fylker siden 2012. - Tallene viser at fylkeskommunene jobber systematisk og godt med å øke gjennomføringen, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Menn i helse lykkes

Menn i helse lykkes

Østlandsforskning har evaluert det nasjonale prosjektet ‘Menn i helse’ på oppdrag for KS. Rapporten viser at prosjektet både får flere arbeidsledige menn ut i arbeid og gjør helsesektoren mer likestilt.

Menn i helse er en suksess

KOMMUNESPEILET

Menn i helse er en suksess

- «Menn i helse» gir gevinster for både arbeidslivet, brukerne og samfunnet – men ikke minst for deltakerne selv, som får en mer meningsfull hverdag, ifølge prosjektleder i KS Eli Sogn Iversen.

Les flere artikler

KONTAKT