Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Mer om videregående opplæring

KS applauderer satsing på videregående opplæring

KS applauderer satsing på videregående opplæring

- Vi er glade for signaler om at videregående opplæring skal settes på dagsorden, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Liedutvalget overleverte nylig sin innstilling der de har sett på struktur og innhold i fremtidens videregående opplæring.

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

18. november ble det lagt fram nye læreplaner for skolen. KS anbefaler kommuner og skoleledere til å involvere tillitsvalgte aktivt i gjennomføringsfasen som starter nå.

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

HØRING

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

KS støtter Livsoppholdsutvalget i det overordnede målet om høy yrkesdeltakelse i befolkningen, og er enig i at kompetanse er en viktig faktor for at den enkelte innbygger skal kunne ha en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Kommunesektoren får flest nye læreplasser

Kommunesektoren får flest nye læreplasser

Kommunesektoren står for den største økningen i læreplasser også i 2018. Veksten er størst innen helse- og oppvekstfagene. - Utviklingen er svært positiv, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

HØRING

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

KS er kritisk til forslag som griper inn i kommunesektorens mulighet til selv å organisere og utvikle tjenestene til sine innbyggere ut fra lokale forhold og kunnskap.

Ny app skal hjelpe elever

KOMMUNESPEILET

Ny app skal hjelpe elever

En ny app skal gi skoleelevene i Buskerud hjelp når de trenger det. Et skritt i riktig retning, sier elevene ved Kongsberg videregående skole.

Les flere artikler

KONTAKT