Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Ny struktur på yrkesfag

KS mener at målet med ny struktur for yrkesfagene blant annet er å tilpasse opplæringen til arbeidslivets behov.

Ny læreplass-rekord

Ny læreplass-rekord

Kommunesektoren satte rekord i antall læreplasser i 2017, viser ferske tall. Hele 72 prosent av de som ønsket læreplass fikk det. De siste fem årene har antall nye, kommunale lærekontrakter økt med 28 prosent.

Ansatte i videregående skole

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Myndighetene og partene i arbeidslivet har undertegnet en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Flere læreplasser lokalt krever forsterket samarbeid og innsats fra alle parter.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

KS i Faglige råd

KS i Faglige råd

KS har representanter i alle de faglige rådene. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Videregående opplæring

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? På denne siden har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

Mer om videregående opplæring

Les flere artikler

KONTAKT