Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Helse- og oppvekstfaget er framleis det mest populære yrkesfaget

Helse- og oppvekstfaget er framleis det mest populære yrkesfaget

Også i år er det flest søkjarar til dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Helse- og oppvekstfaget er framleis dei mest populære av yrkesfaga blant ungdommen. - Positivt at så mange unge søkjer seg til dette faget, seier KS.

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Fra og med 1. februar er det mulig å søke på videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

Ny struktur på yrkesfag

KS mener at målet med ny struktur for yrkesfagene blant annet er å tilpasse opplæringen til arbeidslivets behov.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring /videregående opplæring i bedrift.

Ansatte i videregående skole

KS i Faglige råd

KS i Faglige råd

KS har representanter i alle de faglige rådene. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om videregående opplæring

Koronaviruset: Råd om skole

Koronaviruset: Råd om skole

Oppdatert 23. mars kl. 19.15: Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges.

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Endrede regler for praksis i høyere utdanning

Oppdatert 23.03.2020 kl 12:55 Universitetene, høyskolene og fagskolene får mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. Dette vil få konsekvenser for kommunale virksomheter som har studenter i praksisopplæring.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

For å stoppe spredning av koronaviruset og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra torsdag 12. mars kl. 1800, blant annet å stenge alle barnehager og skoler.

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

HØRING

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

KS mener at forslagene om å lage en statlig ordning for fritt skolevalg innebærer en kraftig innstramning av fylkeskommunenes handlingsrom. KS savner en vurdering av behovet og nødvendigheten av denne statlige detaljstyringen.

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

- Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill og nye veier mot målet – et bærekraftig samfunn, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Toppmøte Barn og Unge.

Les flere artikler

KONTAKT