Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Rammene for fremtidens skole er på plass

KRONIKKER

Rammene for fremtidens skole er på plass

Skolen har allerede tatt steget inn i fremtiden. Siden i fjor høst har skolene jobbet etter nytt læreplanverk med nye rammer for elevenes læring og utvikling, og for lærernes og ledelsens arbeid.

Økte standpunktkarakterer i videregående studieforberedende våren 2020

Økte standpunktkarakterer i videregående studieforberedende våren 2020

KS og fylkeskommunene har utredet hvorfor standpunktkarakterer i videregående skole våren 2020 økte.

Jakten på flere læreplasser er i gang

Jakten på flere læreplasser er i gang

Læreplassjeger-kampanjen 2021 har som mål å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter. KS oppfordrer kommunene til å finne plass til enda flere lærlinger.

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

KS ønsker et forpliktende partnerskap for barn og unge

Strategigruppen for BarnUnge21 har levert sin rapport til regjeringen. De anbefaler at samhandling og samordning for en helhetlig og kunnskapsbasert oppvekstpolitikk skal skje gjennom et forpliktende partnerskap.

Kompetanse for kvalitet; lærerspesialist og rektorutdanning

Kompetanse for kvalitet; lærerspesialist og rektorutdanning

Muligheten til å søke på ulike videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere har startet. Søknadsfristen for utdanningene er 1. mars. Søknadsfristen for lærerspesialistfunksjonen er 15. mars.

Eksamen bør avlyses for elever i år

Eksamen bør avlyses for elever i år

KS mener at eksamen bør avlyses for elever, men avholdes for privatister. – For å sikre rettferdighet for elevene, er vårt klare råd at vårens eksamen for 10. klasse og videregående skole avlyses, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

God og helt nødvendig regelendring om digital hjemmeopplæring

God og helt nødvendig regelendring om digital hjemmeopplæring

- Regjeringens forskriftsendring, som gir noe mer rom for digital hjemmeundervisning i ungdomsskole og videregående også på gult smittevernnivå, er helt nødvendig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Endringer i Opplæringsloven fra 1. januar 2021

Endringer i Opplæringsloven fra 1. januar 2021

Bestemmelser om internkontroll i Opplæringsloven er endret for å sikre at disse er i samsvar med internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Fylkeskommunene har fått plikt til å tilby karriereveiledning.

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

NDLA er et samarbeid som er etablert av fylkeskommunene for innkjøp av læremidler. FriDA er et samarbeid om utvikling av digitalt tilgjengelige læremidler og tjenester som flere kommuner er i ferd med å etablere.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring /videregående opplæring i bedrift.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i videregående skole

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om utdanning

Gledelig avklaring om fraværsgrensen

PRESSEMELDINGER

Gledelig avklaring om fraværsgrensen

- Det er bra at regjeringen nå har lyttet til blant annet fylkeskommunenes råd om å oppheve fraværsgrensen i videregående opplæring. Det er positivt både for smittetrykk og for presset på fastlegene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

En riktig avgjørelse å avlyse muntlig eksamen

En riktig avgjørelse å avlyse muntlig eksamen

- KS er glad for at Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har lyttet til sektoren og bestemt at også muntlig eksamen skal avlyses, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Menn i helse får lånestøtte

Menn i helse får lånestøtte

KS og Menn i helse er godt fornøyd med at regelverket for å søke lån og stipend blir endret. – Det er gledelig at regjeringen endrer reglene slik at Lånekassen fortsatt kan gi studiestøtte til deltakerne, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS ønsker lån og stipend for Menn i helse-deltakere

KS ønsker lån og stipend for Menn i helse-deltakere

Deltakere i det nasjonale rekrutteringsprosjektet Menn i helse har ikke lenger rett til å søke lån og stipend i Lånekassen. KS ber regjeringen finne en rask løsning på dette for å hindre at deltakere trekker seg.

Etterlengtet fullføringsreform i videregående opplæring

Etterlengtet fullføringsreform i videregående opplæring

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden innebærer den største endringen av videregående opplæring siden reform 94. - Reformen er etterlengtet og velkommen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Satser for gjesteelever i videregående opplæring

Satser for gjesteelever i videregående opplæring

Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) utarbeider hvert år veiledende satser for gjesteelever i videregående opplæring. Satsene gjelder pr. kalenderår.

Les flere artikler

KONTAKT