Til hovedinnhold

Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Artikler

Foto: Siv Dolmen

Fylkesordførerne ba kunnskapsministeren sikre opplæringskontorene

I et møte med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ba fylkesordførerkollegiet statsråden sikre opplæringskontorenes rolle.

Foto: Shutterstock, BalanceFormCreative

Individuell tilrettelegging av opplæringstilbud

KS har gjort en gjennomgang av kapittel 11 i den nye opplæringsloven som skal gjelde fra august 2024. Kapittel 11 i det nye lovverket regulerer rettigheter og plikter knyttet til tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging.

Foto: Mostphotos

KS Landsting: Bygg et samlet lag rundt barn og unge

Kommunesektoren utfordrer staten til å styrke samarbeidet om å gi barn og unge gode, sammenhengende offentlige tjenester. Alle må bli inkludert i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Foto: Shutterstock

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring/videregående opplæring i bedrift.

Foto: Colourbox.com

De viktigste endringene i ny opplæringslov

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Denne artikkelen går gjennom de viktigste endringene for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Jan Inge Krossli

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

De skolene og kommunene og fylkeskommunene som lykkes godt med elevmedvirkning, forstår at medvirkning er viktig for elevenes læring og demokratiforståelse. Les ny rapport som KS og Elevorganisasjonen har fått laget.

Foto: Shutterstock

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

KS UngFoto: Gerardo Poblete

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om utdanning

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om endringer i opplæringsloven

KS har avgitt høringssvar om forslaget til regulering av fysiske inngrep og avverging av skade i opplæringsloven. KS mener utfordringene med vold og trusler i skolen først og fremst må søkes løst ved å forsterke forebyggende tiltak.

Foto: Skjermbilde

KS-podkast: Kunstig intelligens i skolen

Påskeepisoden av «Der livet leves» tilbyr et dypdykk i temaet kunstig intelligens i skolen – live fra et seminar KS arrangerte sammen med Oslo kommune nylig.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

Hvordan åpner vi døra til den digitale verden for elevene?

Vi bør verken sparke opp eller smelle igjen døra til den digitale verden. Vi må åpne den sakte, men sikkert, slik at elevene kan gå trygt ut.

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: Oslo kommune

Se seminar om kunstig intelligens og standpunktvurdering

Hvordan gi standpunktvurderinger til våren når elevene kan bruke kunstig intelligens? Se KS’ og Oslo kommunes seminar om temaet.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Sammen om strategi for å rekruttere lærere

Regjeringen, KS og de andre partene i skolen går sammen om en felles strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket.

Les flere artikler

KONTAKT