Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Ny struktur på yrkesfag

KS mener at målet med ny struktur for yrkesfagene blant annet er å tilpasse opplæringen til arbeidslivets behov.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring /videregående opplæring i bedrift.

Ansatte i videregående skole

KS i Faglige råd

KS i Faglige råd

KS har representanter i alle de faglige rådene. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om videregående opplæring

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Fra og med 1. februar er det mulig å søke på videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

HØRING

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

KS mener at forslagene om å lage en statlig ordning for fritt skolevalg innebærer en kraftig innstramning av fylkeskommunenes handlingsrom. KS savner en vurdering av behovet og nødvendigheten av denne statlige detaljstyringen.

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

- Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill og nye veier mot målet – et bærekraftig samfunn, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Toppmøte Barn og Unge.

Flere lærlinger enn noen gang tidligere

Flere lærlinger enn noen gang tidligere

Åtte av ti søkere fikk en lærekontrakt i 2019. Kommunesektoren står fortsatt for den største økningen i læreplasser. – Det er positivt at så mange unge søker seg mot helse og oppvekstfagene, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

KS applauderer satsing på videregående opplæring

KS applauderer satsing på videregående opplæring

- Vi er glade for signaler om at videregående opplæring skal settes på dagsordenen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Liedutvalget overleverte nylig sin innstilling der de har sett på struktur og innhold i fremtidens videregående opplæring.

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

Nye læreplaner er klare: Nå ligger ballen hos profesjonsfellesskapet

18. november ble det lagt fram nye læreplaner for skolen. KS anbefaler kommuner og skoleledere til å involvere tillitsvalgte aktivt i gjennomføringsfasen som starter nå.

Les flere artikler

KONTAKT