Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Endringer i Opplæringsloven fra 1. januar 2021

Endringer i Opplæringsloven fra 1. januar 2021

Bestemmelser om internkontroll i Opplæringsloven er endret for å sikre at disse er i samsvar med internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Fylkeskommunene har fått plikt til å tilby karriereveiledning.

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

NDLA er et samarbeid som er etablert av fylkeskommunene for innkjøp av læremidler. FriDA er et samarbeid om utvikling av digitalt tilgjengelige læremidler og tjenester som flere kommuner er i ferd med å etablere.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring /videregående opplæring i bedrift.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

Ansatte i videregående skole

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om utdanning

Arbeidspress i skolen

Arbeidspress i skolen

Som følge av pandemien har mange lærere og andre ansatte i skolen et høyt arbeidspress. KS arbeider aktivt overfor statlige myndigheter for å gi skolene og deres ansatte gode rammer også under pandemien.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

KS i Yrkesopplæringsnemder

KS i Yrkesopplæringsnemder

KS er som arbeidsgivarorganisasjon representert i alle dei fylkesvise yrkesopplæringsnemndene, med Oslo-nemnda som einaste unntak.

KS roser fylkeskommunene for godt arbeid med gjennomføring av videregående skole

KS roser fylkeskommunene for godt arbeid med gjennomføring av videregående skole

Rekordhøye 78,1 prosent av elevene som begynte på videregående i 2013 fullførte. Flere elever fullfører i alle fylker. Fylkeskommunenes systematiske arbeid over år, gir oppløftende resultat mener KS.

Høring om forslag til ny opplæringslov - NOU 2019:23

HØRING

Høring om forslag til ny opplæringslov - NOU 2019:23

KS mener at den nye opplæringsloven må sikre at kommunene har rom for å gi et godt opplæringstilbud til alle barn, og ikke innebære krav om mer rapportering og byråkrati som tar tid fra elevrettet arbeid.

Høringssvar om forslag til reform av videregående opplæring

HØRING

Høringssvar om forslag til reform av videregående opplæring

KS støtter til hovedintensjonen om en reform av videregående opplæring med mål om at flere får den kompetansen de selv, arbeidslivet og samfunnet trenger. KS legger i høringssvaret særlig vekt på fylkeskommunenes rolle og ansvar.

Les flere artikler

KONTAKT