Videregående opplæring

KS jobber for gode rammebetingelser og handlingsrom for fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring. KS jobber for å heve status for fag- og yrkesopplæring, flere lærlinger i kommunal sektor og å realisere samfunnskontraktens målsettinger.

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Over 1.400 vil bli lærerspesialister

Lærerspesialistordningen skal bidra til at dyktige lærere fortsetter i lærerjobben sin, bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Kommuner og fylkeskommuner ønsker at lærere videreutdanner seg

Kommuner og fylkeskommuner ønsker at lærere videreutdanner seg

Endelig tall viser at 11.483 lærere har søkt om videreutdanning neste skoleår. Skoleeierne har godkjent 68 prosent av søknadene.

Ny struktur på yrkesfag

KS mener at målet med ny struktur for yrkesfagene blant annet er å tilpasse opplæringen til arbeidslivets behov.

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? KS lanserer Status Kommune 2020 - en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Samarbeid om fag- og yrkesopplæring

Fylkesutdanningssjefene anbefaler retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring /videregående opplæring i bedrift.

Ansatte i videregående skole

KS i Faglige råd

KS i Faglige råd

KS har representanter i alle de faglige rådene. De faglige rådene er rådgivende organ og representerer ressurser innen det enkelte utdanningsprogram.

KS Ung

KS Ung

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.

ABSOLUTT

ABSOLUTT

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.

Bli helsefagarbeider

Som helsefagarbeider har du varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om videregående opplæring

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Stortinget har til behandling en midlertid lov om tilpasninger i opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

KS positive til fleksibel skoleåpning

PRESSEMELDINGER

KS positive til fleksibel skoleåpning

- Det er veldig gledelig at vi nå kan få alle barn og unge tilbake til skolen. Det blir en annerledes skolehverdag som krever en del omorganisering, men det skal vi få til hvis også staten bidrar til gode løsninger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Klok beslutning om eksamen

Klok beslutning om eksamen

- Beslutningen om å avlyse muntlig eksamen for elever i videregående skole våren 2020 er i tråd med helt klare råd fra fylkeskommunene. Vi er glade for at kunnskaps- og integreringsministeren har fulgt opp dette, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Nye veiledere for skole lansert

Nye veiledere for skole lansert

- KS legger til grunn at ekstrakostnader ved å iverksette alt ved skoleåpning inngår i den samlede kompensasjonen til kommunene. Smittevernveilederne kan nok ikke følges fullt ut innenfor gjeldende finansiering, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Koronaviruset: Råd om skole

Koronaviruset: Råd om skole

Oppdatert 16. april kl. 14.40 med informasjon om gratis videoløsning til fjernundervisning. Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges.

Positivt med gradvis åpning

PRESSEMELDINGER

Positivt med gradvis åpning

– Endringene i tiltak er i tråd med de råd KS har gitt regjeringen. Det er bra at de minste barna får komme tilbake til skoler og barnehager, samtidig som kommunene gis tid til forsvarlig planlegging for dette, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT