Til hovedinnhold

Om Led skole

Kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver har en viktig rolle i rekruttere, støtte, utvikle og ikke minst beholde gode skoleledere. Led skole er et egenutviklingsverktøy der kommunen/fylkeskommunen og rektor og mellomlederne utvikler sine ferdigheter.

Artikler

Les mer

Foto: KS

Rammeverk for Led Skole

Et rammeverk trekker opp hovedlinjene for et program, det vil si at det gir noen føringer og anbefalinger for planlegging og gjennomføring. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og være et sektorspesifikt supplement.

Foto: Shutterstock

Hvordan jobber IMTEC?

I denne fagartikkelen går IMTEC nærmere inn på hvordan de jobber med å utvikle et lærende profesjonsfelleskap på skoler.

Foto: KS

MELLOM TO STOLER: Elevene vil tjene på bedre mellomledere

Hvordan får vi de beste mellomlederne i skolen? Kanskje kan noe av svaret være KS´ nyutviklede Led Skole - et verktøy for å utvikle og beholde gode ledere i skolen.

Foto: KS

Bokanbefaling - Strategisk skoleledelse

I denne boken, skrevet av Jan Merok Paulsen, omtales ledelse av læring fra skoleeier til lærer og elev som en verdikjede. Boken handler om hvordan denne kjeden binder sammen ledelse både som enkeltstående handlinger og som en strukturert helhet.

Foto: Shutterstock

Hva kan KS-Konsulent bidra med?

Formålet med all lederutvikling er å forbedre hver enkelt leders eget lederskap, og å forbedre felles ledelsesprosesser slik at målene om mer læring i klasserommet nås. KS-K er partner i KS sin satsning for å utvikle gode lederteam i opplæringssektoren.

Foto: Forskningsrådet

Mellomlederrapporten

Mellomlederrapporten er kunnskapsgrunnlaget til Led Skole. Her finner du beskrivelser av hva som kjennetegner mellomlederrollen i skolen, og hva kompetansetiltak bør inneholde hvordan de bør utformes for å få mest effekt.

Les flere artikler

KONTAKT