Avtaler skole/barnehage

Her har vi samlet de sentrale forbundsvise avtalene og artikler som gjelder skole og barnehage.

Mer om avtaler skole/barnehage

«Pandemipraktisering» av undervisningspersonalets arbeidstidsavtale

«Pandemipraktisering» av undervisningspersonalets arbeidstidsavtale

Tett dialog mellom leder og lærer er viktig både for å redusere den enkelte lærers arbeidsbelastning og for å avtale overtid.

Arbeidstidsavtalen forlenges

Arbeidstidsavtalen forlenges

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

KS med nytt tilbud om arbeidstid i skolen

KS med nytt tilbud om arbeidstid i skolen

I forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i skolen foreslår KS endringer for å fremme profesjonsfaglig utvikling i tråd med nytt læreplanverk. KS ønsker også endringer som kan bidra til at nyutdannede lærere blir i jobben.

SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Særavtale SFS 2214 – Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler - er prolongert, med endring av pkt 6 Godtgjøring for særskilt arbeidstid. Beløpet er hevet til kr 27 000 med virkning fra 01.01.2018.

KS vant sak om bruk av stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer

KS vant sak om bruk av stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer

Arbeidsretten avsa 16.11.2018 dom om innplassering i stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer. Begge kodene omfatter de som etter barnehagelovens begrepsbruk omtales som pedagogiske ledere. KS vant fram med sitt syn i Arbeidsretten.

Mulige arbeidsrettslige konsekvenser av skjerpet pedagognorm

Mulige arbeidsrettslige konsekvenser av skjerpet pedagognorm

Det innføres skjerpet norm for pedagogisk bemanning i barnehagesektoren fra 1.8.2018. Ny norm kan medføre at kommunenes behov for andre ansatte uten pedagogisk kompetanse reduseres, slik at kommunen vil kunne stå overfor en overtallighetssituasjon.

Les flere artikler

KONTAKT