Avtaler skole/barnehage

Her har vi samlet de sentrale forbundsvise avtalene og artikler som gjelder skole og barnehage.

Mer om avtaler skole/barnehage

KS med nytt tilbud om arbeidstid i skolen

KS med nytt tilbud om arbeidstid i skolen

I forhandlingene om ny arbeidstidsavtale i skolen foreslår KS endringer for å fremme profesjonsfaglig utvikling i tråd med nytt læreplanverk. KS ønsker også endringer som kan bidra til at nyutdannede lærere blir i jobben.

Særavtale om barnehager, skole og SFO – SFS 2201 – Organisering av planleggingstiden for pedagogene

Særavtale om barnehager, skole og SFO – SFS 2201 – Organisering av planleggingstiden for pedagogene

Særavtale SFS 2201, også kalt barnehageavtalen, omfatter blant annet ledelsesressurser, planleggingstid både for pedagogisk personale og det øvrige personale, og lønnsreduksjon for ansatte som følger skoleåret.

SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Særavtale SFS 2214 – Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler - er prolongert, med endring av pkt 6 Godtgjøring for særskilt arbeidstid. Beløpet er hevet til kr 27 000 med virkning fra 01.01.2018.

KS vant sak om bruk av stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer

KS vant sak om bruk av stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer

Arbeidsretten avsa 16.11.2018 dom om innplassering i stillingskodene 7637 Pedagogisk leder og 6709 Barnehagelærer. Begge kodene omfatter de som etter barnehagelovens begrepsbruk omtales som pedagogiske ledere. KS vant fram med sitt syn i Arbeidsretten.

Mulige arbeidsrettslige konsekvenser av skjerpet pedagognorm

Mulige arbeidsrettslige konsekvenser av skjerpet pedagognorm

Det innføres skjerpet norm for pedagogisk bemanning i barnehagesektoren fra 1.8.2018. Ny norm kan medføre at kommunenes behov for andre ansatte uten pedagogisk kompetanse reduseres, slik at kommunen vil kunne stå overfor en overtallighetssituasjon.

Ny avtale om kvalitetsutvikling i barnehage og grunnopplæring

Ny avtale om kvalitetsutvikling i barnehage og grunnopplæring

KS og Kunnskapsdepartementet har signert en ny felles avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen.

Les flere artikler

KONTAKT