Til hovedinnhold

Avtaler skole/barnehage

Her har vi samlet de sentrale forbundsvise avtalene og artikler som gjelder skole og barnehage.

Artikler

Mer om avtaler skole/barnehage

Foto: Mostphotos

Forlik i tvist om arbeidstidsordning for lærere som underviser etter integreringsloven

KS og Utdanningsforbundet har i lenger tid hatt ulikt syn på i hvor stor grad lærere som underviser etter integreringsloven er omfattet av SFS 2213. KS og Utdanningsforbundet har nå forlikt saken.

Foto: Siv Dolmen

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Det er nå utarbeidet et B-rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

Foto: ScanStockPhoto

Klart for fellesopplæring i ny arbeidstidsavtale for lærere

Første del av fellesopplæringen i ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale, en opplæringsfilm, ble sendt til alle kommuner og fylkeskommuner fredag 1. april.

Foto: KS

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Foto: Siv Dolmen

PRESSEMELDINGER

Minst dobbelt koronatillegg til ansatte i kommunene

KS har inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien. Avtalen åpner for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Foto: Jan Inge Kossli

Forhandlingsstart om lærernes arbeidstid

Erfaringer med digitale verktøy og nye arbeidsformer fra pandemien bør være et godt grunnlag for å utvikle arbeidstidsavtalen med lærerne, mener KS.

Les flere artikler

KONTAKT