Avtaler skole/barnehage

Her har vi samlet de sentrale forbundsvise avtalene og artikler som gjelder skole og barnehage.

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Det er nå utarbeidet et B-rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Det er enighet om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år.

Enighet om arbeidstid i skolen

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Partssammensatt utvalg skal se på rapport om lærerstatistikk

Partssammensatt utvalg skal se på rapport om lærerstatistikk

En rapport viser at ulikhetene i lærerstatistikkene langt på vei kan forklares. KS støtter hovedkonklusjonene og oppfordrer til en mer nyansert fremstilling av temaet i fremtiden.

Utdanningsforbundet og KS med felles anbefalinger om håndtering av merarbeid under pandemien

Utdanningsforbundet og KS med felles anbefalinger om håndtering av merarbeid under pandemien

Utdanningsforbundet og KS har samarbeidet om å utarbeide felles anbefalinger for å beskytte undervisningspersonalet mot for høy arbeidsbelastning under pandemien, og at det blir gitt overtid for pålagt eller avtalt arbeid utover bestemmelsene i SFS 2213.

Særavtale om barnehager, skole og SFO – SFS 2201 – Organisering av planleggingstiden for pedagogene

Særavtale om barnehager, skole og SFO – SFS 2201 – Organisering av planleggingstiden for pedagogene

Særavtale SFS 2201, også kalt barnehageavtalen, omfatter blant annet ledelsesressurser, planleggingstid både for pedagogisk personale og det øvrige personale, og lønnsreduksjon for ansatte som følger skoleåret.

Mer om avtaler skole/barnehage

Les flere artikler

KONTAKT