– Nå er det ikke lenger noen unnskyldninger for ikke å gripe fatt i mobbing i skolen. Nå finnes det et digitalt dialogverktøy som alle kan ta i bruk, sa kunnskapsminister Tonje Brenna da hun åpnet det nye nettstedet dialogmodellen skole.

Nettstedet inneholder et enkelt og praktisk dialogverktøy for samarbeid mellom skole, elever og foreldre om å forebygge mobbing og skape et godt skolemiljø.

Lenkeblokk Icon Se webinaret hvor verktøyet ble presentert

Forskningsbasert verktøy

Verktøyet er utviklet gjennom forskningsprosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i skolen», ledet av professor Ingrid Lund ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Familieterapeut Anne Helgeland og spesialpedagog Marianne Godtfredsen er medforfattere. Sørlandet sykehus, avdeling for barn og unges psykiske helse, Kristiansand kommune og Partnerskap mot mobbing er samarbeidspartnere - i tillegg til KS, som er oppdragsgiver for FoU-prosjektet.

– Rapporten underbygger viktigheten av dialog og samarbeid med både foreldre og elever på en god måte. Vi håper at den og nettstedet Dialogmodellen.no vil gi gode bidrag til det videre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Lenkeblokk Icon Les forskningsrapporten her

Et slikt verktøy for skolen ble etterlyst da et liknende verktøy for barnehager ble lansert i 2019. De to verktøyene finnes nå på samme nettside.    

– Vi må bli bedre til å forebygge mobbing, og holde fast ved at én mobbesak er én for mye. Dette verktøyet gir skole, foreldre og barn en mulighet til å ta ansvar sammen, sa Brenna.


Kunnskapsminister Tonje Brenna (f.v.) fikk overlevert forskningsrapporten av professor Ingrid Lund og KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. 

Dialogmodellen

– Kjernen i dialogmodellen er dialogmøtet, som erstatter foreldremøtet en gang i året. Her deltar elever, foreldre, lærere og skoleledelse, sa professor Ingrid Lund da hun presenterte verktøyet.

Ingen andre nettressurser gir konkrete forskningsbaserte verktøy for å etablere dialog mellom elever, foreldre og skoleansatte i arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø.

Verktøyet er utviklet gjennom praktisk utprøving på til sammen fem skoler i Kristiansand kommune, i et pilotprosjekt og et hovedprosjekt. Dialogmøter er gjennomført i tre klasser på første, femte og åttende trinn.

Modellen er utarbeidet i tre versjoner, tilpasset ulike behov på barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.  

På nettstedet beskrives dialogmøtets form og innhold konkret trinn for trinn – fra forberedelse og invitasjon, via gjennomføring og til oppsummering i forpliktende avtaler om tiltak.  

Forebygging av mobbing gjennom et godt skolemiljø er hovedtilnærmingen, men nettstedet inneholder også verktøy for dialogsamtaler med elever og foreldre om konkrete mobbesaker.