Til hovedinnhold

KS Ung

KS Ung er en samling digitale læringsspill og -ressurser om lokaldemokrati, kommuner og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående opplæring.

Artikler

Stemme

Stemme – et helt nytt undervisningsopplegg om lokaldemokrati - rettet mot elever på 10. trinn og i videregående opplæring. Stemme lanseres høsten 2024.

Opplæringskonseptet er i tråd med ny læreplan, med særlig vekt på de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring, samt kompetansemål i samfunnsfag, samfunnskunnskap og utdanningsvalg. Det er to versjoner av Stemme.

Det kan både spilles i Kunnskapssenteret i Kommunenes Hus og i ett hvert klasserom styrt av lærer.

Foto: Try
Foto: Bly
Spill i klasserommet Her får du mer informasjon om hvordan spille Stemme i klasserommet.
Foto: Bly
Forarbeid Les mer om hvordan du forbereder klassen din før spillet.
Foto: Bly
Etterarbeid Les mer om hva dere kan jobbe med etter å ha spilt Stemme.

Ukas beste

Kunnskapssenteret

Ukas beste

Klasserommet

Andre læringsressurser fra KS Ung

Snasen

I læringsspillet Snasen spiller elevene en kommunedirektør som skal bygge opp kommunen sin. Valgene de tar får konsekvenser for økonomi, arbeidsledighet, innbyggertall og innbyggernes tilfredshet. Snasen er gratis og kan spilles på PC/Mac eller nettbrett.

b.stem

b.stem er et digitalt rollespill om medvirkning og lokaldemokrati som kan settes opp i alle klasserom. I b.stem spiller elevene et ungdomsråd og jobber i team for å gi sin anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem.

Norge i tall

Er du nysgjerrig på hva kommuner og fylkeskommuner driver med? Her finner du spennende grafer og tall om befolkning, økonomi og politikk.

Framtidas yrker i kommunesektoren

Vil du være med på å løse framtidas utfordringer? Hør hva ungdom og rådmann Lars Bjerke i Asker kommune tenker om å jobbe i kommunesektoren.

Kommunens oppgaver på to minutter

Har du noen gang tenkt på hva kommunen gjør? Kommunen har en finger med i spillet fra fødsel til død. Se filmen om kommunens oppgaver på to minutter her.

E-ung

KS har utviklet et digitalt opplæringsverktøy for ungdomsråd. Primærmålgruppe er medlemmer av ungdomsråd og deres koordinatorer/sekretærer. Her finner du svar på alt fra hva et ungdomsråd er til hvilke saker de jobber med. Sjekk det ut!