Målgruppen for Nasjonal topplederprogram er toppledere med ansvar på strategisk nivå med personal- og økonomiansvar. Her kan du lese mer om innholdet i programmet som gir 30 studiepoeng på masternivå.

Her kan du se utviklingsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten:

Lenkeblokk Icon Utvikligsprosjekter fra Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Utviklingsprosjekter fra deltakere

Alle deltakerne på studiet må gjennomføre et utviklingsprosjekt. Dette gjør de i grupper på fire og fire - to fra kommunesektoren og to fra spesialisthelsetjenesten. Utviklingsprosjektene tar utgangspunkt i læringspunkter på studiet og egne erfaringer knyttet til praksis. Gruppene tester ut nye løsninger både lokalt og på strategisk nivå sammen med andre aktører.

Nedenfor finner du en presentasjon av mange spennende utviklingsprosjektene. Der finner du også en kort videoversjon.

Ledere innen helsetjenesten kan finne mange spennende og gode tips og råd til hvordan tjenestene kan utvikles til det beste for brukerne i disse oppgavene.

Lenkeblokk Icon Les om prosjektene her