Et godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør legger grunnlag for godt folkevalgt lederskap

Marit Roxrud Leinhardt

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret her

Utviklingssamtalen anbefales av KS som verktøy for å sikre at fylkeskommuner og kommuner som arbeidsgiver har en god oppfølging og tydelig forventningsavklaring med sin fylkeskommunedirektør og kommunedirektør.

Et godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør legger grunnlag for godt folkevalgt lederskap og kan bidra til god utnyttelse av kommunens administrative ressurser, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt.

Målgruppen for webinaret var ordførere/ fylkesordførere og kommunedirektør/fylkeskommunedirektør.
Målet med verktøyene er å avklare forventinger, gi tilbakemeldinger og fremme et godt samspill og samarbeid.

Mal for utviklingssamtale

Kommunestyret og fylkestinget er arbeidsgiver for kommunedirektøren. Det er ofte vanlig at kommunestyret delegerer til et utvalg folkevalgte å følge opp arbeidsgiverrollen overfor kommunedirektøren, for eksempel ordfører, varaordfører og en eller flere representanter fra andre partier. Med hjemmel i den nye kommuneloven § 13-1 har kommunedirektøren nå et lovfestet ansvar for å utøve det løpende personalansvaret for alle ansatte.

Utviklingssamtalen bør åpne for en god dialog om samarbeidet og samspillet mellom folkevalgte og kommunedirektøren, der formålet er å få en best mulig avstemning av gjensidige forventninger.

Lenkeblokk Icon Mal for utviklingssamtalen

App for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør

Ordfører og kommunedirektøren må ha løpende kontakt og denne dialogen er av stor betydning for godt samspill og god rolleforståelse, noe FoUen om «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør», som ble lansert av KS i april, også bekrefter. KS har nå laget et verktøy med påstander og hjelpespørsmål som ordfører og kommunedirektør kan velge fra for å videreutvikle sitt samspill.

Den tekniske løsningen er testet med ordførere og kommunedirektører og er klar til bruk. Dere finner den på godtsamspill.no

På telefon- besøk godtsamspill.no

  • Hvis du er først ute
   • Trykk Start
   • Velg rolle
   • Del kode med kollega
   • Trykk Velkommen
   • Følg veiledningen på skjerm
  • Hvis du har mottatt kode
   • Trykk Skriv mottatt kode
   • Fyll inn mottatt kode
   • Trykk Velkommen
   • Følg veiledningen på skjermen
Lenkeblokk Icon Foiler fra webinaret 3. juni

Verktøyet er utviklet i tråd med funn og resultater fra FoUen «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør".

Lenkeblokk Icon Delrapport 1: Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør Lenkeblokk Icon Delrapport 2: Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør

Se opptak av seminaret fra Arendalsuka Et sterkt felles lederskap i kommunesektoren – hva skal til for å lykkes? under her: