10-FAKTOR

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Bestill den her

10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse og et organisasjonsutviklingsverktøy som mange organisasjoner og kommuner opplever nyttig og meningsfullt å jobbe med.

Lenkeblokk Icon Boka kan bestilles her

10-FAKTOR måler faktorer som er ansett som avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater. Med gode resultater mener vi her for eksempel å skape et godt arbeidsmiljø som fremmer mestring, læring og deling av kompetanse.

Målet med den nye boka er at kommuner og organisasjoner får hentet ut potensialet som ligger i 10-FAKTOR. 

- Fra 2015 og fram til nå har vi fått mye erfaring og ny innsikt som deles i den reviderte utgaven av boka. Den tilbyr mye ny informasjon om hvordan organisasjoner og kommuner kan hente ut potensialet som ligger i 10-FAKTOR, sier fagsjef i KS, Anne Margrete Fletre.