Konferansene hadde samme innhold og retter seg mot barnehagenes HMS-grupper, eiere, hjelpere og alle som er opptatt av arbeidsmiljø/HMS og sykefravær i barnehagene. Her vil vi presentere resultater, erfaringer og forskning fra og med bransjeprogrammet. Konferansen vil være praksisnær og nyttig, både om du jobber i eller med barnehage.

Arbeidet i bransjeprogrammet bygger på partssamarbeid, så vi oppfordret barnehagene til å delta med hele HMS-gruppen (leder, tillitsvalgt og verneombud). Bransjeprogrammet dekket utgiftene for deltakelse og lunsj.

Se mer informasjon i påmeldingslenkene under.

Oslo: 29. mars 2023

Bergen: 13. april 2023

Trondheim: 17. april 2023

Tromsø: 25. april 2023

Kristiansand: 11. mai 2023

Gardermoen: 14. juni 2023

Presentasjonene fra konferansene:
Innledning: Rakel Malene Solbu (pdf)
Erfaringsdeling - laget rundt laget: Ingrun Bye Sommerstad (pdf) - Line Krislok Opdal (pdf)
Rolleforståelse: Kristin Gustavsen Haugsvold (pdf)
Norce - presentasjon: Kari Anne Holte og Merethe Labriola (pdf)
Introduksjon av verktøy: Barnehage HMS (pdf) - Tidlig inn (pdf)
Erfaringsdeling - Steinkjer: Anders Lindstrøm (pdf)
Erfaringsdeling – Norlandia: Kristin Voldsnes (pdf)
Arbeidslivssenteret i Oslo: Ellen Overvik (pdf)
Arbeidslivssentret i Vestland: Gry Bjelland (pdf)
Arbeidslivssentret i Troms og Finnmark: Christin Reinholdtsen og Mette Nyborg (pdf)