Til hovedinnhold

Bransjeprogram barnehage

På denne siden finner du mer informasjon om IA Bransjeprogram for barnehage.

Artikler

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Foto: IA-bransjeprogram barnehage

Ny og bedre stemning i barnehage etter kurs i rolleforståelse

Norlandia Ulven har vært med på rolleforståelseskurset som IA-bransjeprogram barnehage og sykehjem arrangerer. De har også deltatt på regionale erfaringskonferanser, og startet nylig med verktøyet Tidlig inn. Resultatet er et mye bedre arbeidsmiljø.

Foto: Anne-Lill Pedersen

Alta drar nytte av rolleforståelseskurs i IA-bransjeprogram barnehage

Saga og Oterfaret barnehage har deltatt i rolleforståelseskurset som ble avsluttet 1. juni 2023. Begge er kommunale barnehager som holder til i Alta kommune.

Foto: Idébanken

Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale.

Foto: Mostphotos

Faktabok om arbeidsmiljø og helse fra Stami

Faktaboka beskriver status og utviklingstrekk basert på ulike indikatorer som er forankra i internasjonal og nasjonal forskning på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Foto: Mostphotos

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis. Ny runde starter i september

Les flere artikler

KONTAKT