Til hovedinnhold

Bransjeprogram barnehage

På denne siden finner du mer informasjon om IA Bransjeprogram for barnehage.

Artikler

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

IA bransjeprogram barnehage arrangerer erfaringskonferanser

IA bransjeprogram barnehage vil ha fire regionale erfaringskonferanser i Ålesund, Hamar, Bodø og Stavanger i løpet av våren. Les mer om konferansene her.

Foto: Shutterstock

Om IA-bransjeprogram barnehage

Bransjeprogram barnehage er enige om en felles programplan når tiltakene i bransjeprogrammet utvikles. IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall ligger til grunn for programplanen.

Metoder og verktøyFoto: Halogen

Metoder og verktøy

På denne siden finner du mer informasjon om metoder og verktøy for IA-bransjeprogram barnehage.

Erfaringer og gode historierFoto: IA bransjeprogram

Erfaringer og gode historier

Her er det samlet erfaringer og gode historier.

Foto: Shutterstock

Infoskriv: IA-bransjeprogram barnehage

Her ligger Info-skriv fra IA-bransjeprogram barnehage.

Utredninger om arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagerbarnehageFoto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

Utredninger om arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagerbarnehage

På denne siden er det artikler om forskning.

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

Nedgang i sykefraværet i barnehager fortsetter

Gjennom hele fjoråret hadde barnehagene i IA-bransjeprogram lavere legemeldt sykefravær enn resten av bransjen. Resultatene for første halvår 2023 viser at barnehagene i bransjeprogrammet fortsetter å ligge under landsgjennomsnittet for barnehager.

Foto: Shutterstock

Oversikt over webinarer

Her finner du oversikt over webinarer for barnehage, samt felles webinarer for bransjeprogrammene.

Foto: Mostphotos

Legemeldt sykefravær - barnehage

Sykefraværstatistikk fra NAV.

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Bli med på nettverket Flyktninger i jobb

KS inviterer nå alle kommuner til å bli med i et nytt utviklingsnettverk. Nettverket skal arbeide for å få flere flyktninger i jobb og starter opp denne våren. Informasjonsmøte 19. april.

Foto: KS

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Grimstad kommune

Mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

KS har sammen med forhandlingssammenslutningene kommet frem til en ny forståelse av mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Her får du en oversikt over gjeldende rett.

Foto: Shutterstock

Hva hemmer og fremmer godt arbeidsmiljø i barnehagen?

Kartleggingsprosjektet har fokusert på å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i 74 utvalgte barnehager. Prosjektet har vært en del av et bredere initiativ som tar sikte på å styrke partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap.

Foto: Inn i jobb

Webinar: Hva vet vi om ungt utenforskap og arbeidsinkludering?

Hva vet vi om de ca. 100.000 unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning i Norge? Og hvordan kan vi få dem kvalifisert og inn i jobb i kommunal sektor? Se opptak av webinaret der vi går igjennom tre forskningsrapporter om dette temaet.

Foto: Shutterstock

KS i utvalg om kvinners arbeidshelse

KS er svært fornøyd med å bli en del av det nye Kvinnearbeidshelseutvalget som settes ned av regjeringen. 77 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner. Utvalget skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet.

Les flere artikler

KONTAKT