Til hovedinnhold

KS Ung

KS Ung er en samling digitale læringsspill og -ressurser om lokaldemokrati, kommuner og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående opplæring.

Artikler

Foto: Try

Stemme - KS Ungs nye undervisningsopplegg

KS har inngått avtale med Try om utvikling og leveranse av Stemme – et helt nytt undervisningsopplegg om lokaldemokrati - rettet mot elever på 10. trinn og i videregående opplæring. Stemme lanseres høsten 2024.

Snasen

I læringsspillet Snasen spiller elevene en kommunedirektør som skal bygge opp kommunen sin. Valgene de tar får konsekvenser for økonomi, arbeidsledighet, innbyggertall og innbyggernes tilfredshet. Snasen er gratis og kan spilles på PC/Mac eller nettbrett.

b.stem

b.stem er et digitalt rollespill om medvirkning og lokaldemokrati som kan settes opp i alle klasserom. I b.stem spiller elevene et ungdomsråd og jobber i team for å gi sin anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem.

E-ung

KS har utviklet et digitalt opplæringsverktøy for ungdomsråd. Primærmålgruppe er medlemmer av ungdomsråd og deres koordinatorer/sekretærer. Her finner du svar på alt fra hva et ungdomsråd er til hvilke saker de jobber med. Sjekk det ut!

Foto: N/A

Lokaldemokratiet i Norge

Hva er lokaldemokrati? Og hvorfor er det så viktig å stemme ved valg? KS Ung har utarbeidet en ny læringsressurs, som er tilrettelagt etter ny læreplan.

Foto: Shutterstock

Hatefulle ytringer - en trussel mot lokaldemokratiet?

Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og hat? I denne læringsressursen vil elevene få mulighet til å diskutere og reflektere over hvordan hatefulle ytringer kan utgjøre en trussel mot lokaldemokratiet.

Norge i tall

Er du nysgjerrig på hva kommuner og fylkeskommuner driver med? Her finner du spennende grafer og tall om befolkning, økonomi og politikk.

Foto: KS

KS Ung på Instagram

KS Ung er på Instagram. Er du ungdom? Samfunnsengasjert? Opptatt av lokaldemokrati? Kanskje medlem av ungdomsråd, elevråd eller frivillige barne – og ungdomsorganisasjoner? Følg oss på Insta!

Faglig fordypning

Les flere artikler

KONTAKT