Quiz

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Hva vet DU om arbeidslivet?

Det er mye vi ikke vet om framtida og hvordan yrkeslivet blir. Vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på Lars i filmen: Han startet som sykepleier og jobber i dag som rådmann. Man må være villig til å endre seg og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på: at vi kommer til å jobbe mer på tvers og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være stort behov for folk til å jobbe med barn og unge og helse og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes. Les mer om yrkesvalg for framtida fra Kompetansebehovsutvalget.

Under presenterer vi spennende yrker i kommunal sektor. Det er yrker vi kjenner i dag, men arbeidstakerne dere møter i filmene jobber på en eller annen måte framtidsretta. Det er ofte mange utdanningsveier til et yrke, og til hvert av yrkene under finner dere lenker til noen av disse utdanningsveiene. Håper dere blir inspirert til å jobbe i kommunesektoren!

LÆRER

- Læreren kan aldri erstattes av en robot. Møt grunnskolelærer Martin som bruker digitale verktøy i undervisningen og påpeker at læreryrket er med på å skape framtidas voksne. 

Les mer om læreryrket og utdanningsveier.

MILJØINGENIØR

Jeg jobber ikke med søppel, men med ressurser. Møt Caroline som jobber med avfallsforedling og er opptatt av at framtidas samfunn må være bærekraftig.

Caroline har master i Industriell økologi fra NTNU. Du kan også ta ingeniørutdanning eller fagbrev i gjenvinningsfag.

PEDAGOG I KULTURSKOLEN

- Kulturopplevelser bygger identitet, fellesskap og tilhørighet. Møt Ante, som er kulturskolelærer og brenner for kultur som egenart og kultur som middel for inkludering.

Her er det mange ulike utdanningsveier. Ante er utdanna dirigent og slagverker. Slagverk og andre instrument inngår i utdanninga til musikkpedagoger. I kulturskolen jobber også pedagoger innen andre kulturfag, som dans, teater og visuell kunst.

HELSESYKEPLEIER

- Større åpenhet om psykisk og seksuell helse. Møt helsebror Andersen som jobber på helsestasjon for gutter.

Den gamle helsesøster-tittelen har blitt erstattet med tittelen helsesykepleier. Det er kanskje mange som ikke er klar over at helsesøstre har grunnutdanning som sykepleiere. I tillegg er den nye tittelen kjønnsnøytral.

Les mer om yrket og utdanningsveier.

AREALPLANLEGGER

- Å skape framtidas kommuner. Møt Dinko, som får utfolde seg både kreativt og teknisk som arealplanlegger.

Det er mange arbeidstakere med ulik utdannelse som i dag jobber som arealplanleggere i kommuner, for eksempel naturforvaltere, naturgeografer, bygningsingeniører, arkitekter, arkeologer, veiplanleggere, jordskiftekandidater, samfunnsplanleggere m.m. 

Her kan du lese mer om yrket og ulike utdanningsveier som eksisterer i dag. I framtida blir det kanskje oppretta mer spesialiserte utdanninger.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

- Alle kan redde verden litt. Det starter i det små, med de små. Møt barne- og ungdomsarbeider Nina som jobber i barnehage med miljøfokus.

Nina har jobbet i SFO, ungdomsklubb og nå i barnehage. Her finner dere mer informasjon om utdanning og hvor barne- og ungdomsarbeidere jobber.

SYKEPLEIER

- Å se hele mennesket. Møt traineesykepleier Dina som engasjeres av å se forbedring hos pasientene på omsorgssenteret hun jobber på.

Les mer om yrket og utdanningsveier.

HELSEFAGARBEIDER

- Å ta del i andres hverdag. Møt helsefagarbeider Julie som jobber på sykehjem, i boliger for psykisk utviklingshemmede og som brukerstyrt personlig assistent.

Les mer om yrket og utdanningsveier.