Lenkeblokk Icon Spill b.stem

b.stem er en digital læringsressurs tilpasset kompetansemålene i samfunnsfag etter 10. trinn og Vg1/Vg2. Det settes enkelt opp i et klasserom, styres av lærer og er gratis å benytte. Ressursen er strukturert som et rollespill. Elevene utgjør Snasen ungdomsråd og blir bedt om å gi sin anbefaling til Snasen kommunestyre om å prioritere bygging av ungdomshus eller idrettshall. Bakgrunnen er alvorlige ungdomsopptøyer i kommunen, og kommunestyret har besluttet å forebygge videre eskalering. Elevene blir delt inn i fem ulike ansvarsområder. De må hente ut og sammenlikne informasjon fra ulike kilder, vurdere formål og relevans og presentere ulike løsningsforslag for hverandre. Hensikten er å skape forståelse og interesse for hvordan lokaldemokratiet fungerer og hvordan de unge selv kan påvirke politiske prosesser som angår dem.

Her kan du se elever spille b.stem:

Hvordan kommer jeg i gang?

Læreren bør rigge opp b.stem og organisere klasserommet i fem grupper på forhånd. Du trenger en lærer-PC, fem elev-enheter (PC, nettbrett eller mobil), projektor, lyd og god trådløs nettilgang. b.stem kan spilles på både bokmål og nynorsk. Videre instruksjoner får dere i lærerveiledningen og instruksjonsfilmen under.

Last ned lærerveiledning:
Lærerveiledning bokmål
Lærarrettleiing nynorsk

Se instruksjonsfilm:

Gå til b.stem.

Hvis du har fulgt lærerveiledningen og dratt storskjermvinduet over til skjermen/lerretet, men ser at storskjermvinduet har for høy oppløsning, kan du justere dette ved å gå til oppsett for skjerminnstilling og prøve deg fram til riktig oppløsning.

NB: Det er ikke mulig å kjøre gjennom b.stem uten at fem elev-enheter har logget seg inn med koden læreren har mottatt. Her er et triks dersom du ønsker å teste b.stem uten elever, men ikke har fem ekstra enheter: Du kan åpne fem nye vinduer i nettleseren, gå inn på elev-siden i b.stem og logge deg på som fem elever. Du vil dessverre få opp det samme ansvarsområdet i alle «elev-vinduene». Alle gruppenes dokumenter er imidlertid gjengitt i den skriftlige lærerveiledningen, så det er lurt å gå gjennom denne på forhånd.

Lykke til!