KS har utviklet et digitalt opplæringsverktøy for ungdomsråd. Verktøyet er utformet som en nettside som gir deg hjelp til praktisk gjennomføring av ungdomsråd og gir deg svar på (nesten) alt du måtte lure på. Er du mest på mobil, sier du? Fortvil ikke, E-ung fungerer som en nettside, men føles som en app! 

Lenkeblokk Icon Gå til E-ung

Målet med E-ung er å tilby et lett tilgjengelig verktøy som kan gi svar på alle spørsmål du som medlem av ungdomsråd eller koordinator har når dere jobber i -eller med ungdomsråd. Derfor startet vi prosjektet med å få innspill fra ungdommer og koordinatorer. Vi satte ned en arbeidsgruppe av et representativt utvalg av ungdomsråd – både når det gjaldt geografisk spredning og kjønnsbalanse. Noen hadde sittet i ungdomsråd over en lengre periode, mens andre var relativt nye. Medlemmene svarte på hvordan de ville at et slikt verktøy skulle se ut og hvilket innhold de hadde behov for. Stor takk til dere som har bidratt med verdifull erfaring fra arbeidet i ungdomsråd i Rollag, Nordre Follo, Lyngen, Lindesnes, Stjørdal og Ulstein. Innspillene vi fikk i denne prosessen dannet utgangspunket for E-ung.

Vi ønsker at E-ung til enhver tid skal være aktuelt og nyttig og oppfordrer dere derfor til å gi oss tilbakemelding på verktøyet. Er det tema dere savner eller innhold dere skulle ønske det var skrevet mer om? Kanskje har dere tips dere vil dele med andre ungdomsråd? Send en mail til siri.hansen@ks.no. Vi lover å lese alt! Enkle oppdateringer vil bli tatt fortløpende. Mer omfattende utviklingsforslag vil bli samlet og vurdert. 

Vil du vite mer om E-ung? Under får du en innføring på seks minutter. 

Lenkeblokk Icon E-ung på seks minutter

BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) har myndighetsansvar for ungdomsråd og har utviklet en veileder for ungdomsråd. Mye av det innholdet som ungdommene ønsket i E-ung sto allerede godt beskrevet i veilederen, så en god del av grunnlaget er derfor hentet herfra. Noe av innholdet er forenklet av formidlingshensyn.

Lenkeblokk Icon For mer informasjon kan dere lese hele veilederen her