Utfordringer og løsninger

I Stemme spiller elevene blant annet ut rollen som folkevalgte politikere. Da skal de jobbe med flere relevante saker. Etter endt spill vil valgene til elevene i spillet være synlig på profilen til lærer på stemme.ks.no. Med utgangspunkt i disse resultatene anbefaler vi at lærer legger til rette for refleksjonsrunder på skolen i etterkant. Se gjerne valgene i lys av det reelle utfordringsbildet til kommunen. Vi anbefaler å bruke dette verktøyet som utgangspunkt: Status Kommune 2023: Der folk bor - KS.

Verktøy for deltakelse

I den lokaldemokratiske verktøykassa elevene får opp på egen mobil etter endt spill, finner de konkrete tips og triks for å delta i lokalsamfunnet. Ta gjerne utgangspunkt i dette for å diskutere ulike måter for deltakelse. Da passer det også å ta opp ytringsfrihet, kildekritikk og nettvett.
Dere finner fine ressurser på Min stemme, Forsiden - NDLA, Du bestemmer – lær om personvern, nettvett og kildekritikk og Tenk.faktisk.no | Tenk