Stemme

Stemme er et helt nytt undervisningsopplegg om lokaldemokrati - rettet mot elever på 10. trinn og i videregående opplæring.

Når vi åpner dørene til det nye kunnskapssenteret i Kommunenes Hus ved skolestart, vil vi samtidig tilgjengeliggjøre en digital versjon av Stemme. Dette er i utgangspunktet det samme spillet, men noe komprimert for å tilpasses en klasseromsituasjon.

I klasserommet benytter vi de digitale enhetene som skolen og elevene har. Det som behøves er god internett-tilgang, en storskjerm (eller projektor/lerret), maksimalt 12 bærbare PC-er (avhengig av størrelsen på klassen) og elevenes egne mobiler.

Det er selvsagt gratis å bruke Stemme. Det eneste lærer må gjøre er å opprette en brukerkonto for å komme inn i spillet. Deretter aktiveres en QR-kode som elevene skanner for å starte spillet på sine mobiler.

Innen skolestart vil lærer finne en lærerveiledning på denne siden. Veilederen vil beskrive både hvordan lærer bør rigge rommet på forhånd, og hvordan spillet styres underveis. Det vil være enkelt å bruke for lærer. Spillets varighet vil være ca. to timer.

Lenkeblokk Icon Gå inn på denne lenken ved skolestart: stemme.ks.no

(Den vil ikke være aktiv før skolestart)