Snasen logo

Ukas beste

  Lenkeblokk Icon Spill Snasen

  Snasen er særlig rettet mot elever i samfunnsfag på 10. trinn og i videregående skole. Som kommunedirektør må elevene ta viktige beslutninger for kommunen. De må ta hensyn til innbyggernes meninger og kommunens økonomiske situasjon. Videre må de sørge for at arbeidsledigheten ikke stiger og gjøre kommunen til et attraktivt sted å bosette seg. Utgifter og inntekter må balanseres. Alle forslag må gjennom kommunestyret for behandling. Dersom kommunedirektøren gjør en for dårlig jobb kan kommunestyret sparke henne. Elevene lærer blant annet om kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og hvordan en kommune styres. Snasen kan spilles på PC eller nettbrett (android eller iOS), på nynorsk eller bokmål. Dersom elevene velger å registrere seg med brukernavn og får en bra poengscore, vil de kunne havne på lista over ukas beste spillere. Snasen er nylig oppgradert til HTML5.

  Her er fire elever første gang de spiller Snasen:

  Vi møter igjen de samme elevene etter at de har spilt Snasen mange ganger. Her forteller elevene hva de har lært:

  Vi har utarbeidet en lærerveiledning med tips til hvordan du kan bruke Snasen i undervisningen. Her finner du tips til forarbeid, veiledning og etterarbeid. Vi anbefaler at du går gjennom veiledningen før du tar i bruk Snasen. Det er nyttig for elevene om du går gjennom enkelte aspekter og funksjoner ved spillet på forhånd. Dere finner lærerveiledningen på bokmål og nynorsk under. Spillets varighet kan variere ut fra hvor mange temaer du ønsker å ta opp, men du bør sette av minimum 90 minutter, inkludert spilltid.

  Lenkeblokk Icon Lærerveiledning Bokmål Lenkeblokk Icon Lærarrettleiing Nynorsk

  Google Analytics er knyttet til Snasen. For de elevene som velger å registrere seg med brukernavn, vil dette bli innhentet i spillet. IP-adressen kan også bli logget på serveren.