Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Nyttige verktøy i NED-satsingen

Nyttige verktøy i NED-satsingen

I NED-satsingen finnes veiledningsmateriell og spesialutformede dialog-duker. Dialogduken som brukes på workshop for ledere og tillitsvalgte er en integrert del av tilbudet fra KS-Konsulent.

NED-satsingen videreføres

NED-satsingen videreføres

Bergen, Trondheim og Bærum er de tre største av i alt 80 NED-kommuner som har fått drahjelp fra KS og NAV for å redusere sykefraværet. Nå overføres opplegget og verktøyene til KS Konsulent, som tar tilbudet videre til nye kommuner.

Er du nysgjerrig på utviklingen av nye IA-bransjeprogrammer for sykehjem og barnehager?

Er du nysgjerrig på utviklingen av nye IA-bransjeprogrammer for sykehjem og barnehager?

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har god prosjektkompetanse, kunnskap om partssamarbeid og arbeidsmiljø/sykefravær, som kan knyttes til IA-bransjeprogram for barnehage og sykehjem.

Sysselsettingsutvalget starter sitt arbeid

Sysselsettingsutvalget starter sitt arbeid

KS representerer kommunesektoren i Sysselsettingsutvalget, som skal se på tiltak for å øke sysselsettingen.

Arbeidslivskonferansen 2019: Lære, jobbe, leve

Arbeidslivskonferansen 2019: Lære, jobbe, leve

Vi har gleden av å invitere til Arbeidslivskonferansen 2019 som går av stabelen 12. september. Vi ønsker særskilt velkommen til Kulturhuset Banken på Lillehammer. Konferansen blir ledet fra Lillehammer, og programleder er Olav Brostrup Muller.

Nytt om IA-avtalen: bransjeprogram for barnehage og sykehjem

Nytt om IA-avtalen: bransjeprogram for barnehage og sykehjem

Et viktig tiltak i IA-avtalen er å målrette innsatsen mot deler av arbeidslivet gjennom bransjeprogram. Det skal etableres til sammen syv bransjeprogram, og barnehage og sykehjem er to av bransjene som er valgt.

Les flere artikler

KONTAKT