Til hovedinnhold

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Inn i jobb er et nettverk for kommuner som vil jobbe systematisk med dette. Her finner du informasjon og inspirasjon.

Artikler

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Bli med på nettverket Flyktninger i jobb

KS inviterer nå alle kommuner til å bli med i et nytt utviklingsnettverk. Nettverket skal arbeide for å få flere flyktninger i jobb og starter opp denne våren. Informasjonsmøte 19. april.

Foto: Grimstad kommune

Mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

KS har sammen med forhandlingssammenslutningene kommet frem til en ny forståelse av mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Her får du en oversikt over gjeldende rett.

Foto: Inn i jobb

Webinar: Hva vet vi om ungt utenforskap og arbeidsinkludering?

Hva vet vi om de ca. 100.000 unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning i Norge? Og hvordan kan vi få dem kvalifisert og inn i jobb i kommunal sektor? Se opptak av webinaret der vi går igjennom tre forskningsrapporter om dette temaet.

Foto: KS

Inn i jobb-samarbeidet fortsetter med ny kraft

KS, NAV og forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor er enige om å fortsette det gode samarbeidet med å få unge i utenforskap inn i kommunale jobber. En ny avtale som gjelder ut 2027 er signert.

Foto: KS

KS-podkast: Inn i jobb

Prosjektet "Inn i Jobb" skal hjelpe kommunene med å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. Prosjektet har vært i gang i to og et halvt år, og det er straks klart for kull nummer tre.

Ønsker du å bli kontaktet ved nye arrangementer?

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: KS

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Shutterstock

Hva hemmer og fremmer godt arbeidsmiljø i barnehagen?

Kartleggingsprosjektet har fokusert på å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i 74 utvalgte barnehager. Prosjektet har vært en del av et bredere initiativ som tar sikte på å styrke partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap.

Foto: Shutterstock

KS i utvalg om kvinners arbeidshelse

KS er svært fornøyd med å bli en del av det nye Kvinnearbeidshelseutvalget som settes ned av regjeringen. 77 prosent av de ansatte i kommunene er kvinner. Utvalget skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet.

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

IA bransjeprogram barnehage arrangerer erfaringskonferanser

IA bransjeprogram barnehage vil ha fire regionale erfaringskonferanser i Ålesund, Hamar, Bodø og Stavanger i løpet av våren. Les mer om konferansene her.

Foto: Camilla Graff

- Et godt arbeidsmiljø for ansatte er et godt miljø for barna

Hvordan liker du å bli møtt når du ringer og sier at du er syk? I Asker kommune har Landøyasonens barnehager styrket samarbeidslinjen. De har tatt tak i utfordringene med arbeidsmiljøet, krevende arbeidsdager og et høyt sykefravær.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Les flere artikler

KONTAKT