Til hovedinnhold

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Nå kan din kommune også bli med på nettverksarbeidet Inn i jobb. Les mer under.

Artikler

Dobbel effekt i bydelen

Bydel Alna i Oslo kombinerer to tiltak som treffer utenforstående i samfunnet: Inn i jobb og Digihjelpen. Unge voksne, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, har fått jobb som bydelsverter.

Jus og ansettelser

Det er mange hensyn å ta ved stillingsutlysninger og ansettelser. Her går vi gjennom de viktigste juridiske prinsippene som gjelder ved ansettelser av personer som står utenfor arbeidslivet.

Inn i Jobb - det nytter!

Helene Stokkeland og Malin Hansen var begge utenfor arbeidslivet i mange år. Begge er nå tilbake i jobb i Lyngdal kommune, og har bestått fagprøven som helsefagarbeidere.

KS ber om like vilkår for arbeidsinkludering som i staten

Å forhindre utenforskap er en viktig sak for KS. KS ønsker å senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring.

KOMMUNESPEILET

I fremtiden trenger vi alle mann på dekk

Kommunal sektor er gode på inkludering og arbeidstrening, ikke så gode på å ansette folk uten formell utdanning. KS’ prosjekt Inn i Jobb skal sørge for at flere ufaglærte skal finne sin plass i det kommunale. I Grimstad ser de allerede at arbeidet nytter.

Webinar: Inn i jobb - fra erfaring til varig endring

Her kan du se opptaket fra webinaret om hvordan få unge inn i jobb. Erfaringene begynner å bli mange blant kommuner og unge som deltar i Inn i jobb-prosjektet. Hvordan går vi fra erfaringer til varig endring?

Inn i jobb: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten

Dette var deltakerne enige om på Arendalsuka da KS inviterte til diskusjon om «Fra utenforskap til inn i jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere?». KS vil nå gå i gang med å følge opp dette

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Om muligheten for å øremerke stillinger til de som står utenfor. Se webinaret i opptak her.

KOMMUNESPEILET

Inn i jobb – i KS – etter mange år utenfor arbeidslivet

Aase Beate Hagen ble operert for hjernesvulst som 26 år gammel student. Hun fikk skader under operasjonen som ga henne en varig redusert arbeidsevne til 50 prosent. Å komme inn på arbeidsmarkedet, til tross for at hun er kvalifisert, har tatt tid.

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommuner

Webinarrekken "Inn i jobb" fra KS skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor. Her ser du fire webinarer og en film som kan inspirere til videre arbeid med inkludering.

Let etter kompetanse på Arbeidsplassen.no

Her kan arbeidsgivere søke etter nye medarbeidere - etter kompetanse, tilgjengelighet og aktualitet. Søk etter nye kolleger hos NAV:

Lover og relger knyttet til ansettelser

Her har vi samlet aktuell informasjon om hvilke juridiske hensyn du må ta når du skal lyse ut stillinger eller ansette noen.

Inn i jobb-lansering – klare til felles innsats

Antallet unge i utenforskap har økt under koronapandemien. I dag står titusenvis av unge mennesker uten skoleplass og jobb. KS har lansert en felles innsats for å få flere unge inn i jobb. Se det i opptak her.

Gode eksempler

Flere kommuner jobber målrettet med å få personer utenfor arbeidslivet inn i jobb. Og resultatene er gode! Vi har samlet et knippe kommuner som kan inspirere og motivere.

KS-podkast: Inn i jobb og høstens webinarer

I Lyngdal har Malin vært utenfor både arbeid og utdanning i seks år. Nå har hun fast jobb i kommunen og har tatt fagbrev, og har ifølge seg selv fått et helt nytt liv. Alt gjennom et kommunalt prosjekt.

KS-podkast om prosjektet "Inn i jobb"

Onsdag 16. juni ble prosjektet «Inn i jobb» lansert, et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Proba og AFI rapport: Om inkludering i kommunal sektor

Å redusere antall unge i utenforskap er en av de store og kanskje mest krevende samfunnsutfordringer i dag. Proba og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt hvem unge i utenforskap er og hvilken rolle kommuner som rekrutterer kan ta.

Ønsker du å bli kontaktet ved nye arrangementer?

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Les flere artikler

KONTAKT