Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Nå kan din kommune også bli med på nettverksarbeidet Inn i jobb. Les mer under.

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nå har din fylkeskommune eller kommune mulighet til å bli med på et viktig arbeid for å få flere unge mennesker kvalifisert for og inn i jobb. KS inviterer kommuner over hele landet til oppstart av nytt kull av nettverket Inn i jobb.

Inn i jobb – i KS – etter mange år utenfor arbeidslivet

KOMMUNESPEILET

Inn i jobb – i KS – etter mange år utenfor arbeidslivet

Aase Beate Hagen ble operert for hjernesvulst som 26 år gammel student. Hun fikk skader under operasjonen som ga henne en varig redusert arbeidsevne til 50 prosent. Å komme inn på arbeidsmarkedet, til tross for at hun er kvalifisert, har tatt tid.

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommuner

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommuner

Webinarrekken "Inn i jobb" fra KS skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor. Her ser du fire webinarer og en film som kan inspirere til videre arbeid med inkludering.

Intensjonsavtale for Inn i jobb er undertegnet

Intensjonsavtale for Inn i jobb er undertegnet

KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene har signert en intensjonsavtale som en del av prosjektet Inn i jobb.

Inn i jobb-lansering – klare til felles innsats

Inn i jobb-lansering – klare til felles innsats

Antallet unge i utenforskap har økt under koronapandemien. I dag står titusenvis av unge mennesker uten skoleplass og jobb. KS har lansert en felles innsats for å få flere unge inn i jobb. Se det i opptak her.

5 gode grep

5 gode grep

Hva må til? Her har vi samlet 5 gode grep som kan øke kommunesektorens sjanse for å lykkes med å rekruttere personer på utsiden av arbeidslivet inn i jobb.

Innovasjonsmetodikk

Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

Gode eksempler

Gode eksempler

Flere kommuner jobber målrettet med å få personer utenfor arbeidslivet inn i jobb. Og resultatene er gode! Vi har samlet et knippe kommuner som kan inspirere og motivere.

KS-podkast: Inn i jobb og høstens webinarer

KS-podkast: Inn i jobb og høstens webinarer

I Lyngdal har Malin vært utenfor både arbeid og utdanning i seks år. Nå har hun fast jobb i kommunen og har tatt fagbrev, og har ifølge seg selv fått et helt nytt liv. Alt gjennom et kommunalt prosjekt.

KS-podkast om prosjektet "Inn i jobb"

KS-podkast om prosjektet "Inn i jobb"

Onsdag 16. juni ble prosjektet «Inn i jobb» lansert, et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Let etter kompetanse på Arbeidsplassen.no

Her kan arbeidsgivere søke etter nye medarbeidere - etter kompetanse, tilgjengelighet og aktualitet. Søk etter nye kolleger hos NAV:

Lover og relger knyttet til ansettelser

Her har vi samlet aktuell informasjon om hvilke juridiske hensyn du må ta når du skal lyse ut stillinger eller ansette noen.

Prosjektet bak nettsidene

Et FoU-prosjekt lagt opp som en innovasjonsprosess er grunnlaget for disse nettsidene. Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Inn i jobb

Inn i jobb

Å redusere antall unge i utenforskap er en av de store og kanskje mest krevende samfunnsutfordringer i dag. Proba og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt hvem unge i utenforskap er og hvilken rolle kommuner som rekrutterer kan ta.

Ønsker du å bli kontaktet ved nye arrangementer?

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag. Verktøyet er fleksibelt og kan brukes gratis av alle barnehager. Det er IA bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Tidlig inn har fire faser

Tidlig inn har fire faser

Arbeidet med Tidlig inn er delt opp i fire faser: De ansatte kartlegger hva behovene er, prioriterer og setter seg mål, skaper løsninger sammen, og lærer gjennom prøving og feiling. Fasene gjentas i avdelingens eget tempo og på deres egne premisser.

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

KS og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arrangerte til webinar om mangfoldsarbeid i kommunen. Kommunene som arbeidsgiver har en viktig rolle for å øke andelen innvandrere i arbeidslivet. Se det i opptak her.

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Visste du at det har kommet nye krav til å rapportere på likestilling og diskriminering for offentlige arbeidsgivere og større private arbeidsgivere? 1. februar arrangeres et webinar om arbeidsgivers redgjørelsesplikt om dette temaet.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen 24. mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Les flere artikler

KONTAKT