Arbeidsinkludering må bygge på arbeidsgivers behov for arbeidskraft, sier Tor-Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Tor Arne Gangsø

Samarbeidsavtalens hovedmål

Å få flere unge som i dag står utenfor inn i jobb i kommunal sektor Å jobbe for gode rammebetingelser for å få disse unge inn i jobb i kommunal sektor Å styrke samspillet mellom relevante aktører i arbeidet med å få flere unge i utenforskap inn i jobb

- Arbeidsinkludering må bygge på arbeidsgivers behov for arbeidskraft, sier Tor-Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.  

Arbeidslivsfrokosten den 16. februar 2024 dannet rammen, da ny Inn i jobb-avtale (pdf) mellom KS, NAV og forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor ble underskrevet.

Lenkeblokk Icon Se opptak av arbeidslivsfrokost om kvaifikasjonsprinsippet her

Samarbeidsavtalen forplikter aktørene til å jobbe for å få flere unge som i dag står utenfor inn i jobb i kommunal sektor.  

- Dette arbeidet tror jeg det vil komme mye god inkludering ut av, uttalte NAV-direktør, Hans Christian Holte, da han underskrev avtalen. 

- Ved å delta i Inn i jobb er man som kollega med på noe større enn bare jobben i seg selv, sa Mette Nord, leder i Fagforbundet på arbeidslivsfrokosten.

Signert avtale 2024-2027 (pdf)

Perioden 2021-2023 

Fra 2021-23 deltok 14 kommuner i kull 1 og 2 utviklingsnettverket Inn i jobb ledet av KS. Disse kommunene er Tolga, Åsnes, Kongsvinger, Gran, Sør-Fron, Lyngdal, Kvinesdal, Grimstad, Kristiansand, Grane, Leirfjord, Fredrikstad og Bydel Alna.  

I nettverksarbeidet etablerte kommunene strukturer og tiltak for å få unge inn i jobb i kommunen. Alle kommunene har lykkes med å få unge som har stått utenfor inn i kvalifiserende løp og/eller jobb. Samtidig viste samarbeidet med kommunene og en forskningsrapport fra Proba og OsloMet, at kvalifikasjonsprinsippet er et vesentlig hinder for å få de unge tilsatt i ordinære stillinger i kommunal sektor.  

Derfor jobbet KS interessepolitisk for – og fikk også gjennomslag for - at kommunesektoren skulle ha mulighet til unntak fra kvalifikasjonsprinsippet og de samme ordningene som staten.  

11 kommuner klare i kull 3  

Med ny samarbeidsavtale for de kommende fire år fortsetter arbeidet både med nettverksarbeid i nye kommuner, og arbeid for å bedre rammebetingelsene for inkludering til arbeid i kommunal sektor.  

Kull 3 i Inn i jobb har oppstart i mars 2024 og fortsetter ut 2025. Disse kommunene er med: Modum, Indre Østfold, Nesodden, Nordre Follo, Sør-Odal, Hammerfest, Arendal, Ulstein og Hareid, Sogndal, samt Sunndal.  

- KS ser frem til godt samarbeid med kull 3 med utgangspunkt i en mengde gode erfaringer fra kull 1 og 2, sier Christina Haulrich Klausen og Hanne Kjersti Hogga, prosessledere i Inn i jobbprosjektet