Mål med nettverket

Flyktninger i jobb-nettverket skal gi drahjelp sånn at flere av kommunens flyktninger kommer i arbeid i kommunen eller i det lokale næringslivet. Det vi i sin tur vil skape sterkere og mer bærekraftige lokalsamfunn med en sunn kommuneøkonomi der flest mulig er i jobb. Flyktningene får en mer meningsfull tilværelse, bedre økonomi og integrering i det norske samfunnet så lenge de er her og kommunen og næringslivet får dekket behovet for arbeidskraft.

Les mer om nettverket her

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Lenkeblokk Icon Flyktninger i jobb

Informasjonsmøte om nettverket 19. april kl. 9.00-10.00

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Lenkeblokk Icon Påmelding her

Meld deg på nettverket her

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Lenkeblokk Icon Direkte påmelding til nettverket

Som følge av krigen i Ukraina har norske kommuner bosatt flere flyktninger enn noensinne. Det er avgjørende for integreringen at flyktningene kommer raskt inn i arbeidslivet. Samtidig har kommunene selv et stort og økende behov for arbeidskraft. Regjeringen prioriterer også å få flyktninger raskt inn i jobb, og kommunene har nylig fått større ansvar for dette gjennom arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. 

Flyktninger i jobb er et samarbeid mellom KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Behovet for arbeidskraft er utgangspunktet 

I dette nettverket vil vi legge særlig vekt på kommunens rolle som arbeidsgiver, og lage løp som fører til jobber for flyktninger. Samtidig vil vi legge til rette for dialog og styrking av relasjonen også med andre lokale arbeidsgivere, for å få flere flyktninger i jobb i det private næringslivet. 

- KS er stolte av å kunne tilby denne satsingen. Vi tror det er et stort behov for at kommunene i Norge får mulighet til å utveksle ideer og praksis på hvordan vi helt konkret kan få flere flyktninger i jobb, sier Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør i avdeling Kvalitetsutvikling i KS.  

Gjennom læring og erfaringsutveksling vil vi gi kommunen drahjelp til å iverksette konkrete tiltak for å kvalifisere og ansette flyktninger. Samtidig vil vi fokusere på å styrke samarbeidet mellom voksenopplæring, NAV og flyktningetjenesten. Å synliggjøre potensialet som ligger i å kombinere ansvaret for introduksjonsprogrammet med mulighetene for jobb i kommunen eller i det lokale næringsliv, er sentralt.  

Styrket samhandling og eierskap i kommunen 

Vi vet at både arbeidsgivers økonomi og flyktningens språkkunnskaper kan stå i veien for en jobb. I nettverket vil vi både bruke mulighetene som ligger i NAVs virkemiddelapparat, og se på hvordan norskopplæringen i større grad kan tilpasses arbeidslivet. For å få kraft og effekt er det viktig at arbeidet er forankret i kommunens politiske og/eller administrative ledelse.  

- For KS som interesseorganisasjon er dette også en viktig arena for tilbakemelding fra kommunene om hvilke rammebetingelser som må være på plass for at flere flyktninger skal komme i jobb, sier Mari Trommald, avdelingsdirektør for Helse og velferd i KS.  

Flyktninger i jobb er et samarbeid mellom KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Nysgjerrig? 

Les mer om nettverket eller delta på vårt informasjonsmøte om nettverket 19. april kl. 9.00-10.00. Påmelding her

Påmeldingsfrist er 15. mai 2024. Nettverket starter med innledende møter med påmeldte kommuner i juni 2024 og fortsetter ut 2025.