Til hovedinnhold

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Artikler

Les mer om samfunnsplanlegging

Kommunene vil ha mer kontroll i energispørsmål

Energikommisjonens leder Lars Sørgård understreket i fremleggelsen av rapporten at kommunene må få en aktiv rolle i utviklingen av energibruk som følge av at kommunen er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og i tillegg er en stor eiendomsbesitter.

Klimapartnerskapet er etablert

Partene i arbeidslivet tar sammen med regjeringen nye grep for å akselerere den grønne omstillingen av næringslivet. Klimapartnerskapet skal ha som mål å etablere felles forståelse for hva som må til for å nå klimamålene innen 2030 og 2050.

Høringswebinar om vindkraft i plan- og bygningsloven

KS inviterer til høringswebinar 27. januar kl 12.00 om regjeringens forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven. Formålet er å involvere medlemmene og få innspill i saken.

Kommunesektoren viktig aktør i den nye naturavtalen

Kommunesektoren gis en sentral rolle i gjennomføringen av det nye regelverket for biologisk mangfold som ble vedtatt på toppmøtet COP 15 i Montreal i Canada i desember.

Webinarserie: Energi til fredagskaffen

I januar og februar inviterer NVE, KS og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) til fem korte og kostnadsfrie webinarer med strømsparing og energieffektivisering i din kommune på agendaen.

PRESSEMELDINGER

Sammen for naturen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunesektorens organisasjon KS er enige om å følge opp den nye globale naturavtalen sammen. Kommunene forvalter størstedelen av Norges arealer og er svært viktige for å ta vare på norsk natur.

Les flere artikler

KONTAKT