Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for rådmenn.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

PRESSEMELDINGER

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

- Dersom energimyndigheitene no lagar eit nytt vindkraftsystem utan å involvere kommunesektoren skikkeleg, kjem vi ikkje ut av krisa i forvalting av norsk vindkraftindustri. Det seier styreleiar i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Kommuneplankonferansen 2020

Kommuneplankonferansen 2020

Forum for kommunal planlegging arrangerer den årlige kommuneplankonferansen i Kirkenes 30.-31. mars. Hovedtemaet på årets konferanse er bærekraft i planleggingen.

Samplan for rådmenn/kommunedirektører 2020-2021

Samplan for rådmenn/kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot rådmenn og administrasjonssjefer.

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

HØRING

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

Her kan du se høringssvar fra KS om skattlegging av vannkraftverk – NOU 2019:16.

Viktige innspill til stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond

Viktige innspill til stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond

KS legger særlig vekt på vedlikeholdsansvaret for kirkebygg og fondets rolle som en stor eiendomsbesitter i kommunene. Meldingen handler om avklaring av eierskapet til verdiene i fondet, hvor endringer også vil ha konsekvenser for kommunene.

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

PRESSEMELDINGER

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

- Forslaget om å avvikle ordninger som gir kommunene inntekter fra vannkraftverk er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Vi krever at dagens ordninger videreføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

KONTAKT