Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Vindkraft og vetorett

Vindkraft og vetorett

Sveinung Rotevatn og Tina Bru sier at plan- og bygningsloven gir vetorett til kommunene. Det er feil.

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

PRESSEMELDINGER

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

- Dette er svært positivt i en sak KS har arbeidet for lenge. Nå ser det ut til at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som tjener innbyggerne på en god måte, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Stortinget må forbedre vindkraftprosessene

PRESSEMELDINGER

Stortinget må forbedre vindkraftprosessene

- Kommunenes innflytelse i vindkraftsaker er ikke blitt vesentlig styrket med regjeringens stortingsmelding om konsesjonsbehandling for vindkraft på land. Det er beklagelig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om overvann

HØRING

Høringssvar om overvann

KS har avgitt et samlet høringssvar om forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova, i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift (TEK17) og veiledning til byggesaksforskriften (SAK10).

Løfte om et bærekraftsløft

PRESSEMELDINGER

Løfte om et bærekraftsløft

Norske kommuner og fylkeskommuner vil være pådrivere for bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Nå etablerer kommuner og fylkeskommuner Bærekraftsnettverket.

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

KRONIKKER

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

«Strid om vindkraft-arealer» har Morgenbladet kalt en artikkel i utgaven fra 30. mars. Den handler om anslag på hvor store arealer konsesjoner til vindkraftverk har forutsatt omdisponert de siste årene. KS ønsker en debatt om arealbruk velkommen.

Les flere artikler

KONTAKT