Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for rådmenn.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

Krever flere studieplasser for planleggere

Krever flere studieplasser for planleggere

KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) har over flere år påpekt utfordringer med å rekruttere kommunale planleggere. Et sammensatt utvalg har nå sett på mulighetene for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

Frokostmøte om distrikts- og næringsutvikling

Frokostmøte om distrikts- og næringsutvikling

På frokostmøtet 15. november presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) distriktsmeldingen og NIBR la fram en ny rapport om nærings- og distriktsutvikling som er laget på oppdrag fra KS. Du kan se opptak fra presentasjonene her.

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

På oppdrag fra KS har NIBR sett på ulike perspektiver og virkemidler for nærings- og distriktsutvikling. Med studien ønsket KS et faktabasert grunnlag om hvilke virkemidler som mest effektivt kan bidra til vekstfordeling og utviklingskraft i hele landet.

Anbefaler tettere kobling mellom samfunnsdel og arealdel

Anbefaler tettere kobling mellom samfunnsdel og arealdel

En arealstrategi med tettere kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan forenkle arbeidet med arealdelen, og tilrettelegge for strategiske diskusjoner om arealdisponering.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

KS har i et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg bedt om at klager i vindkraftsaker gir oppsettende virkning slik at planlagt utbygging stanses mens klagen er under behandling.

Les flere artikler

KONTAKT