Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven. Samplan legges opp med feltarbeid og befaringer. Det er et eget opplegg for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Som en frittstående organisasjon med personlig medlemskap ønsker vi å være et forum for alle som arbeider med eller er interesserte i samfunnsplanlegging. Her kan du lese mer om FKP og hvordan du blir medlem.

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Seier for KS i vindkraftsaken

PRESSEMELDINGER

Seier for KS i vindkraftsaken

- Vi må kalle det en seier at et samlet storting går inn for at arealavklaring i vindkraftsaker nå skal skje etter plan- og bygningsloven slik KS og kommunene har bedt om. I tillegg er det lagt opp til en lokal kompensasjonsordning, sier Bjørn Arild Gram.

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Vindbransjen og kommunesektoren har i et felles brev til energi- og miljøkomitéen tatt til orde for at det haster med å få på plass en ordning for lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftutbygginger.

Mer Innflytelse - men ikke siste ord

KRONIKKER

Mer Innflytelse - men ikke siste ord

Nedenfor er gjengitt tilsvar til et intervju med Samfunnsbedriftenes energidirektør i Nationen 21. oktober. KS er ikke enig i at vindkraftutbygginger fortsatt skal være et særunntak i loven som setter vertskommunene på sidelinjen i disse sakene.

Tjenestetilbudet under press

Tjenestetilbudet under press

- Smittevernsarbeid og økt sykefravær legger press på de ordinære oppgaver og tjenester kommunesektoren skal levere, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Les flere artikler

KONTAKT