FUS’ hovedoppgaver er:

 • ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av forskning og undervisning for å sikre et høyt nivå innenfor sine fagområder;
 • drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling og kvalitet i forskning og undervisning;
 • bidra til internasjonalisering og internasjonalt samarbeid innenfor sine fagområder;
 • samarbeide med Norges forskningsråds faglige organer om saker av felles interesse, og bidra til å koordinere medlemmenes medvirkning i slike organer;
 • ha god kontakt med praksisfeltet;
 • samarbeide med andre relevante råd og utvalg i saker av felles interesse.

I 2020-2021 er de mest aktuelle oppgavene:

Styret i FUS består av

 • Aksel Hagen (Høgskolen i Innlandet) leder
 • Toril Ringholm (Universitetet i Tromsø) medlem
 • Sebastian Peters (NMBU) medlem
 • Terje Skjeggedal (NTNU) medlem
 • Lisbet Harboe (Arkitekthøyskolen i Oslo) varamedlem
 • Knut Hidle (Universitetet  i Bergen) varamedlem

Disse institusjonene er medlemmer av FUS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for urbanisme og landskap 

Høgskolen i Innlandet, Institutt for organisasjon, ledelse og styring

Høgskolen på Vestlandet, Institutt for byggfag

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for miljø- og naturvitenskap

Høgskulen i Volda, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging

NTNU, Institutt for geografi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for eiendom og juss

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Institutt for landskapsarkitektur

Universitetet i Agder, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Stavanger, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap

Bergen arkitekthøgskole