Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Rogaland fylkeskommune vant Årets lokale klimatiltak

Rogaland fylkeskommune vant Årets lokale klimatiltak

Med verdens første utslippsfrie hurtigbåt gikk Rogaland fylkeskommune helt til topps i konkurransen Årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen.

KS' innspill til Energikommisjonen

KS' innspill til Energikommisjonen

KS har gitt innspill til en del spesifikke temaer som vi mener faller inn under, eller har sterk tilknytning til, Energikommisjonens mandat. KS ønsker dialog med Energikommisjonen i det videre arbeidet.

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS har gitt innspill om energimeldingen

KS mener regjeringen må gjennomføre Stortingets vedtak og legge fram et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. I tillegg må ordningene for kompensasjon til kommunene forsterkes.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

KS' innspill til Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonens formål med å innhente informasjon fra relevante aktører, herunder KS, var å få et tilstrekkelig og bredt kunnskapsgrunnlag for status og utfordringer innenfor norsk samfunnssikkerhet og beredskap.

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

Les flere artikler

KONTAKT