Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Webinar: Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Webinar: Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Velkommen til gratis fagwebinar 7. desember.

Samplan for kommunedirektører 2022

Samplan for kommunedirektører 2022

KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkeskommuner.

Bli pilot for barne- og ungdomskultur

Bli pilot for barne- og ungdomskultur

Nå kan alle kommuner søke om å bli piloter for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Forslag om avgift på landbasert vindkraft

Forslag om avgift på landbasert vindkraft

KS har, sammen med en rekke organisasjoner, sendt en fellesuttalelse om vindkraft til relevante komiteer på Stortinget.

God start på samarbeid  om sirkulær økonomi

God start på samarbeid om sirkulær økonomi

Regjeringen vil legge til rette for økt satsing på sirkulære løsninger i kommunesektoren. Dette framgår tydelig av den nye nasjonale handlingsplanen for sirkulær økonomi. Blant annet inviteres KS til å lage et utvidet kunnskapsgrunnlag.

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Bolig er en kilde til velferd, men også til ulikhet. Det er et økende gap mellom de som er innenfor og de som står utenfor eiemarkedet. Fortetting er bra for klima og miljø, men gir det boliger og nabolag med høy nok kvalitet – og er de barnevennlige nok?

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Les flere artikler

KONTAKT