Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Søk på Samplan 2020-2021

Søk på Samplan 2020-2021

Det er nå mulig å søke på etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging gjennom Samplan. Samlingene foregår i perioden 6. september 2020 til 4. juni 2021. Søknadsfrist: 15. mai.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

Olje- og energiministeren har invitert KS og kommunesektoren til å gi innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft. KS mener de samme arealavklaringene må legges til grunn for utbygging av vindkraftindustri som gjelder for andre arealkrevende tiltak.

Arealbruk for vindkraft på land

Arealbruk for vindkraft på land

I hvilken grad har lokalt folkevalgte mistet råderetten over landarealene som nå bygges ut for vindkraft? Og hvor store er disse arealene? Erik Plathe og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak har sett på disse spørsmålene, men seminaret 17. mars måtte avlyses.

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Kommuneplankonferansen 2020 er utsatt

Forum for kommunal planlegging (FKP) har valgt å utsette den planlagte kommuneplankonferansen i Kirkenes 30.-31. mars. Dette på grunn av smittesituasjonen.

De folkevalgte må «eie» planen

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Positivt møte med regjeringen om ferjer

Positivt møte med regjeringen om ferjer

- Vi må få til det grønne skiftet, men fylkene klarer det ikke alene. Vi håper møtet mellom KS, fylkeskommunene og regjeringen mandag markerer starten på et skifte i ferjepolitikken, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven

HØRING

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven

Det er foreslått endringer i sivilbeskyttelsesloven som skal hjemle krav om at kommunale rom må stilles til disposisjon for Sivilforsvaret. KS fraråder den foreslåtte lovendringen.

Les flere artikler

KONTAKT