Til hovedinnhold

Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Artikler

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Podkast om sosial bærekraft i samfunnsplanleggingen

I podkasten "Tro, håp og juridiske virkemidler" får vi høre hva sosial bærekraft i planlegging er, hvordan vi jobber med temaet og tips til veien videre.

Halden og Fyresdal er årets næringslivskommuner

Halden og Fyresdal gikk av med seieren i årets kåring av Norges beste vertskommuner for næringslivet.

HØRING

Høringssvar om EUs avløpsdirektiv

KS støtter arbeidet med å få på plass et revidert avløpsdirektiv for å redusere miljøbelastningen spesielt fra urbane strøk. Imidlertid mener KS det må tas større hensyn til de lokale og regionale forholdene langs norskekysten.

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Samplan

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Vannforsyning: Beredskap og krisehåndtering

Drikkevannsforsyning er en samfunnskritisk funksjon og infrastruktur som kommunene har ansvaret for. Trygt drikkevann er avgjørende for liv og helse. Svikt i vannforsyningen får alvorlige konsekvenser for mange av samfunnets funksjoner.

Nominerte til årets vertskommune for næringsutvikling

Seks kommuner kjemper om å bli årets næringslivskommune. For fjerde år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinneren kåres 15. mars på Kommunalpolitisk Toppmøte.

Enkle grep gjør kommuneplanens samfunnsdel til effektivt styringsverktøy

Det er utfordring for mange kommuner å knytte samfunnsdelen til valgperiodene og det nye kommunestyrets politikk. Et prosjekt viser hvordan enkle grep kan gi retning for politikere og administrasjon.

Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

HØRING

Høringssvar om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

Høringen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak der regjeringen bes om å fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven (PBL).

Webinar: Kommunens systematiske arbeid med krisehåndtering

Norske kommuner er i sentrum når kriser treffer lokalsamfunn, nasjon og verden. Enten det er pandemi, natur i ubalanse, krig, flyktninger eller ulykker. Beredskapssjefen i Kristiansand deltar på webinar 10. mars om arbeidet med krisehåndtering.

Les flere artikler

KONTAKT