Til hovedinnhold

Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning der Samplan er flaggskipet.

Artikler

Foto: Shutterstock

Kommunene trenger planleggere, nyutdannede trenger jobb. Hva er problemet?

Opplever din kommune vanskeligheter med å ansette planleggere? Eller er du nyutdannet eller fortsatt student, og ønsker å få tips til hvordan skaffe deg fast jobb? Bli med på åpent webinar om rekruttering av planleggere, onsdag 5. juni kl. 13-14.15.

Foto: Drammen kommune

HØRING

Høringssvar om veivalg for klimapolitikken mot 2050

Klimautvalgets rapport er et svært viktig grunnlag for utarbeidelse av norsk klimapolitikk fremover. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene er en forutsetning for å lykkes med omstillingen.

Foto: Shutterstock

Podkast: Sannheten om kommunal planlegging

Våre steder har i samarbeid med KS laget podkasten “Sannheten om kommunal planlegging”, en serie på tre episoder som utforsker noen myter rundt det å være en kommunal planlegger.

Foto: Kristian Botten Pedersen, KS

Samspill mellom politikk og administrasjon i planprosesser

Godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen i en tidlig fase i strategiske planprosesser er viktig for at planene skal bli gode politiske styringsverktøy.

Foto: Ingvald Røinås Ingebretsen, Mostphotos

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Forum for kommunal planlegging (FKP)Foto: Bly

Forum for kommunal planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om nye statlige planretningslinjer

Regjeringen har sendt to statlige planretningslinjer på høring - en om arealbruk og mobilitet samt en om klima og energi. Nye statlige planretningslinjer skal legges til grunn når kommuner lager sine egne planer for arealbruk og klima- og energiarbeid.

Webinar om Drømmeplan

Drømmeplan har som mål å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt. Dette var hovedtema i det andre i rekken av webinarer om vårt digitaliseringsarbeid. Se det i opptak her.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Shutterstock

KS inviterer kommuner til nettverk om klimatilpasning

Klimaet vårt endrer seg og alle deler av samfunnslivet påvirkes. Kommunene har et betydelig ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. I dette arbeidet er erfaringsdeling viktig, og KS inviterer kommuner til et nytt klimanettverk.

Foto: Anette Hansen

Forventet mer av regjeringens forsøksordning

- Jeg er forbauset over at regjeringen bruker så lang tid på å behandle alle søknadene om forsøk. Av 87 søknader har ennå ingen fått beskjed om at de er med i ordningen, sju måneder etter fristen, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Nå må du søke på Samplan 2024-2025

Velkommen som søker på etter- og videreutdanningskurset i samfunnsplanlegging – Samplan. Søknadsfristen er 15. mai. Samlingene foregår i perioden 8. september 2024 til 6. juni 2025.

Les flere artikler

KONTAKT