Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

PRESSEMELDINGER

Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

Regionale planer har i liten grad gitt føringer for behandling av vindkraftsaker. Det gjelder også NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. – Kommunesektoren må fremover involveres på en helt annen måte enn i dag, sier Gunn Marit Helgesen.

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Hvem skal bestemme hvor fremtidens vindkraftanlegg på land skal ligge, og hvilken rolle skal lokalsamfunn, kommuner og fylkeskommuner spille i beslutningsprosessene? Dette er tema for KS-seminaret 22. august. Du kan følge seminaret direkte på nett.

Medlemsmøte i Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Medlemsmøte i Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS holder medlemsmøte for å diskutere planleggerutdanningen og utdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Samtidig markerer vi at forumet er 30 år. Bli med på heldagsmøtet torsdag 5. september.

Forum for kommunal planlegging inviterer til studietur

Forum for kommunal planlegging inviterer til studietur

I 2019 går FKPs studietur til Vossevangen (finalist) og Bergen, vinner av attraktiv by-prisen 2019. Turen finner sted onsdag 2. og torsdag 3. oktober.

Flom- og skredfarene må tas mer på alvor

KRONIKKER

Flom- og skredfarene må tas mer på alvor

- Alt vi ber om nå, er at regjeringen tar av seg øreklokkene, skriver KS' styreleder Gunn Marit Helgesen i et debattinnlegg som ble publisert på nationen.no 11. august 2019.

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker bærekraftmålene i sitt strategiske planarbeid. For KS er det derfor viktig å legge til rette for verktøy og arenaer som understøtter dette arbeidet.

Stort engasjement rundt vindkraft

Stort engasjement rundt vindkraft

Over heile landet går debatten om vindkraft. Naturverninteresser, kapitalinteresser, skatt og infrastruktur står sentralt. 1. april la NVE fram forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Kommunar, fylkeskommunar og KS førebur høyringssvar.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT