Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

PRESSEMELDINGER

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

- Det er gledeleg at regjeringa har lagt bort nasjonal ramme for vindkraft på land. No trengst ei skikkeleg gjennomgang av heile systemet for vindkraftsaker, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Med plan skal kommunen bygges

KOMMUNESPEILET

Med plan skal kommunen bygges

Et nytt KS-nettverk er på trappene. Nå skal samfunnsdelen i kommuneplanen bli relevant, bli anvendbar, bli et styringsverktøy. Kort sagt bli et godt hjelpemiddel for de lokale folkevalgte.

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

I et brev til Stortingets energi- og miljøkomité og finanskomitéen, påpeker KS sammen med sju andre viktige samfunnsaktører nødvendigheten av at Norge rustes bedre for å håndtere klimaendringene. Det må også gjenspeiles i statsbudsjettet.

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommune om bedre kompetanse innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeidsavtale gjelder for perioden 2018 til og med 2021.

Høringssvar om nasjonal ramme for vindkraft på land

HØRING

Høringssvar om nasjonal ramme for vindkraft på land

Å setje ned eit lovutval for å gå gjennom systemet for vindkraftsaker er eitt av punkta som KS har lagt inn i høyringsuttalen.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Hva er kortreist kvalitet?

Hvordan skal vi klare å omstille oss til en nullutslippssamfunn? Hva må kommunene starte med for å stå i front på denne reisen? KS jobber sammen med Cicero, Insam og Civitas om nettverket Kortreist kvalitet. Denne filmen viser hva fire av kommunene gjør.

Les flere artikler

KONTAKT