Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging er et stort fagfelt som krever solid kompetanse og politisk lederskap. KS er engasjert i fagfeltet både gjennom interessepolitisk arbeid og som koordinator for etter- og videreutdanning. KS har også et eget kursopplegg for rådmenn.

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Vindbransjen og kommunesektoren peker i et nytt felles brev til finanskomitéen på Stortinget at regjeringens respons i revidert nasjonalbudsjett (RNB) på Stortingets vedtak om skatt på vindkraft og lokal kompensasjon er utilstrekkelig.

Samplan 2021-2022

Samplan 2021-2022

Velkommen til etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging gjennom Samplan. Samlingene foregår i perioden 12. september 2021 til 3. juni 2022.

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Bolig er en kilde til velferd, men også til ulikhet. Det er et økende gap mellom de som er innenfor og de som står utenfor eiemarkedet. Fortetting er bra for klima og miljø, men gir det boliger og nabolag med høy nok kvalitet – og er de barnevennlige nok?

Innbyggernes sikkerhet først

Innbyggernes sikkerhet først

- Leirskredet i Gjerdrum viser hvor hardt katastrofen kan ramme og hvor sårbare vi er. Vi må ta de politiske konsekvensene, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Samplan

Samplan

Samplan er et deltidsstudium i samfunnsplanlegging med valgfri eksamen. Deltakerne får kunnskap om planleggingsmetoder og plan- og bygningsloven som styringsverktøy.

Les mer om samfunnsplanlegging

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Samplan er etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging. Samlingene foregår i perioden 12. september 2021 til 3. juni 2022. søknadsfristen er egentlig 15. mai, men trenger du litt mer tid kan du sende oss en epost.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

FKP-webinaret om innovasjon i planlegging

FKP-webinaret om innovasjon i planlegging

FKP arrangerte webinar 8. desember i førjulsgave til medlemmene. Førsteamanuensis Aksel Hagen fra INN og professor Toril M Ringholm fra UiT, Norges Arktiske Universitet innledet. Se opptak fra webinaret nedenfor.

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

HØRING

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

Hovedstyret i KS har i sitt siste møte i 2020 behandlet forslagene fra utvalget som skulle utrede framtidige inntekter i bomringene. Nedenfor følger høringssvaret fra KS.

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Som en frittstående organisasjon med personlig medlemskap ønsker vi å være et forum for alle som arbeider med eller er interesserte i samfunnsplanlegging. Her kan du lese mer om FKP og hvordan du blir medlem.

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Les flere artikler

KONTAKT