Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

PRESSEMELDINGER

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

- Det er gledeleg at regjeringa har lagt bort nasjonal ramme for vindkraft på land. No trengst ei skikkeleg gjennomgang av heile systemet for vindkraftsaker, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Med plan skal kommunen bygges

KOMMUNESPEILET

Med plan skal kommunen bygges

Et nytt KS-nettverk er på trappene. Nå skal samfunnsdelen i kommuneplanen bli relevant, bli anvendbar, bli et styringsverktøy. Kort sagt bli et godt hjelpemiddel for de lokale folkevalgte.

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

Ber Stortinget prioritere opp flom- og skredforebygging

I et brev til Stortingets energi- og miljøkomité og finanskomitéen, påpeker KS sammen med sju andre viktige samfunnsaktører nødvendigheten av at Norge rustes bedre for å håndtere klimaendringene. Det må også gjenspeiles i statsbudsjettet.

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommune om bedre kompetanse innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeidsavtale gjelder for perioden 2018 til og med 2021.

Høringssvar om nasjonal ramme for vindkraft på land

HØRING

Høringssvar om nasjonal ramme for vindkraft på land

Å setje ned eit lovutval for å gå gjennom systemet for vindkraftsaker er eitt av punkta som KS har lagt inn i høyringsuttalen.

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

Les flere artikler

KONTAKT