Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

HØRING

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

KS har vurdert alternative modeller for en produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Alternativene som Skattedirektoratet i samråd med NVE har trukket fram er én som er basert på installert effekt og én hvor avgiften pålegges kraftproduksjonen.

God start på samarbeid  om sirkulær økonomi

God start på samarbeid om sirkulær økonomi

Regjeringen vil legge til rette for økt satsing på sirkulære løsninger i kommunesektoren. Dette framgår tydelig av den nye nasjonale handlingsplanen for sirkulær økonomi. Blant annet inviteres KS til å lage et utvidet kunnskapsgrunnlag.

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Ber om fortgang i vindkraftsaken

Vindbransjen og kommunesektoren peker i et nytt felles brev til finanskomitéen på Stortinget at regjeringens respons i revidert nasjonalbudsjett (RNB) på Stortingets vedtak om skatt på vindkraft og lokal kompensasjon er utilstrekkelig.

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Plan- eller utviklingsoppgaver? Søk Samplan 2021-2022

Samplan er etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging. Samlingene foregår i perioden 12. september 2021 til 3. juni 2022. søknadsfristen er egentlig 15. mai, men trenger du litt mer tid kan du sende oss en epost.

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Helhetlig kommunal boligpolitikk

Bolig er en kilde til velferd, men også til ulikhet. Det er et økende gap mellom de som er innenfor og de som står utenfor eiemarkedet. Fortetting er bra for klima og miljø, men gir det boliger og nabolag med høy nok kvalitet – og er de barnevennlige nok?

Les flere artikler

KONTAKT