Til hovedinnhold

Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Artikler

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Samplan for kommunedirektører 2024

KS tilbyr kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist 15. november.

Foto: Håkon Randal

Rekorddeltakelse på Kommuneplankonferansen på Gjøvik

Med 290 deltakere på årets kommuneplankonferanse har vi satt ny rekord. Den store deltakelsen viser at det i kommunene finnes et stort behov for nettverksbygging og faglig påfyll.

Foto: Lillin Knudtzon, KS

Bli medlem i Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Som en frittstående organisasjon med personlig medlemskap ønsker vi å være et forum for alle som arbeider med eller er interesserte i samfunnsplanlegging. Her kan du lese mer om FKP og hvordan du blir medlem.

Foto: KS

Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

FUS er en samarbeids- og interesseorganisasjon for norske universiteter og høgskoler med fagfelt innenfor samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og urbanisme.

Foto: KS

SEVS: Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging

SEVS er et samarbeid mellom stat og kommunesektoren for å styrke kompetansen innen planlegging og samfunnsutvikling. Sekretariatet er lagt til KS. Dagens samarbeid gjelder for perioden 2022-2025.

SamplanFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Samplan

Samplan er et kurs/studium i samfunnsplanlegging. Innsikt i plansystemet, plan- og bygningsloven og forholdet planlegging-politikk er læringsmål. I kurset brukes feltarbeid og befaringer. Det er et eget og mindre omfattende kurs for kommunedirektører.

Les mer om samfunnsplanlegging

Les flere artikler

KONTAKT