Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

HØRING

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

Digitalisering i kommunal sektor legger til rette for økt produktivitet og et enklere og bedre tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Det er derfor avgjørende at både dekning, kapasitet og robusthet er god nok i hele landet.

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Lovfester samenes konsultasjonsrett

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Konsultasjonsretten er allerede en folkerettslig forpliktelse, men lovfestingen skal sørge for at reglene blir klarere.

Tidligere eksamensoppgaver for Samplan

Tidligere eksamensoppgaver for Samplan

Her finner du eksamensoppgavene som tidligere er gitt studenter i Samplan. Studentene ved etter- og videreutdanningstilbudet i samfunnsplanlegging velger selv om de vil ta eksamen eller ikke.

Ny runde med Samplan for rådmenn

Ny runde med Samplan for rådmenn

Nå har det femte kullet med Samplan for rådmenn startet opp. 40 rådmenn og assisterende rådmenn er påmeldt til kurset i samfunnsplanlegging. Med disse vil over 230 rådmenn ha tatt kurset så langt.

Krever flere studieplasser for planleggere

Krever flere studieplasser for planleggere

KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) har over flere år påpekt utfordringer med å rekruttere kommunale planleggere. Et sammensatt utvalg har nå sett på mulighetene for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

På oppdrag fra KS har NIBR sett på ulike perspektiver og virkemidler for nærings- og distriktsutvikling. Med studien ønsket KS et faktabasert grunnlag om hvilke virkemidler som mest effektivt kan bidra til vekstfordeling og utviklingskraft i hele landet.

Les flere artikler

KONTAKT