Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Konsesjonssystemet for vindkraftutbygginger

Hvem skal bestemme hvor fremtidens vindkraftanlegg på land skal ligge, og hvilken rolle skal lokalsamfunn, kommuner og fylkeskommuner spille i beslutningsprosessene? Dette er tema for KS-seminaret 22. august. Du kan følge seminaret direkte på nett.

Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

PRESSEMELDINGER

Vindkraftprosjekter må forankres i lokalsamfunnet

Regionale planer har i liten grad gitt føringer for behandling av vindkraftsaker. Det gjelder også NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. – Kommunesektoren må fremover involveres på en helt annen måte enn i dag, sier Gunn Marit Helgesen.

Flom- og skredfarene må tas mer på alvor

KRONIKKER

Flom- og skredfarene må tas mer på alvor

- Alt vi ber om nå, er at regjeringen tar av seg øreklokkene, skriver KS' styreleder Gunn Marit Helgesen i et debattinnlegg som ble publisert på nationen.no 11. august 2019.

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker bærekraftmålene i sitt strategiske planarbeid. For KS er det derfor viktig å legge til rette for verktøy og arenaer som understøtter dette arbeidet.

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT