Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

Krever flere studieplasser for planleggere

Krever flere studieplasser for planleggere

KS og Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) har over flere år påpekt utfordringer med å rekruttere kommunale planleggere. Et sammensatt utvalg har nå sett på mulighetene for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

Distriktenes utviklingskapasitet bør styrkes

På oppdrag fra KS har NIBR sett på ulike perspektiver og virkemidler for nærings- og distriktsutvikling. Med studien ønsket KS et faktabasert grunnlag om hvilke virkemidler som mest effektivt kan bidra til vekstfordeling og utviklingskraft i hele landet.

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Landsstyret: Gje kommunane rettmessige inntekter frå lokale ressursar

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressursar er ein grunnpilar i lokaldemokratiet, og den lokale retten til å skattlegge utnyttinga av ressursane følgjer naturleg av råderetten, meiner Landsstyret.

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

KS har i et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg bedt om at klager i vindkraftsaker gir oppsettende virkning slik at planlagt utbygging stanses mens klagen er under behandling.

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

PRESSEMELDINGER

KS ønskjer heile vindkraftsystemet under lupa

- Det er gledeleg at regjeringa har lagt bort nasjonal ramme for vindkraft på land. No trengst ei skikkeleg gjennomgang av heile systemet for vindkraftsaker, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Med plan skal kommunen bygges

KOMMUNESPEILET

Med plan skal kommunen bygges

Et nytt KS-nettverk er på trappene. Nå skal samfunnsdelen i kommuneplanen bli relevant, bli anvendbar, bli et styringsverktøy. Kort sagt bli et godt hjelpemiddel for de lokale folkevalgte.

Les flere artikler

KONTAKT