Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

SISTE OM SAMFUNNSPLANLEGGING

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

KS styrker arbeidet med FNs bærekraftmål

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker bærekraftmålene i sitt strategiske planarbeid. For KS er det derfor viktig å legge til rette for verktøy og arenaer som understøtter dette arbeidet.

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Planfaglig råd: Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for økt oppmerksomhet om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og dertil raskere planprosesser slik at samfunnsdelen får virkninger for økonomiplanen gjennom valgperioden.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

Stort engasjement rundt vindkraft

Stort engasjement rundt vindkraft

Over heile landet går debatten om vindkraft. Naturverninteresser, kapitalinteresser, skatt og infrastruktur står sentralt. 1. april la NVE fram forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Kommunar, fylkeskommunar og KS førebur høyringssvar.

Nettverk for kommunal boligpolitikk

Nettverk for kommunal boligpolitikk

"Bolig for alle" innebærer en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper vanskeligstilte.

Les flere artikler

KONTAKT