Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

Forum for Kommunal Planlegging er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

Innbyggernes sikkerhet først

Innbyggernes sikkerhet først

- Leirskredet i Gjerdrum viser hvor hardt katastrofen kan ramme og hvor sårbare vi er. Vi må ta de politiske konsekvensene, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

FKP-webinaret om innovasjon i planlegging

FKP-webinaret om innovasjon i planlegging

FKP arrangerte webinar 8. desember i førjulsgave til medlemmene. Førsteamanuensis Aksel Hagen fra INN og professor Toril M Ringholm fra UiT, Norges Arktiske Universitet innledet. Se opptak fra webinaret nedenfor.

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

HØRING

Høringssvar om framtidige inntekter i bomringene

Hovedstyret i KS har i sitt siste møte i 2020 behandlet forslagene fra utvalget som skulle utrede framtidige inntekter i bomringene. Nedenfor følger høringssvaret fra KS.

Seier for KS i vindkraftsaken

PRESSEMELDINGER

Seier for KS i vindkraftsaken

- Vi må kalle det en seier at et samlet storting går inn for at arealavklaring i vindkraftsaker nå skal skje etter plan- og bygningsloven slik KS og kommunene har bedt om. I tillegg er det lagt opp til en lokal kompensasjonsordning, sier Bjørn Arild Gram.

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Ber om skatt på vindkraft og kompensasjon til kommunene

Vindbransjen og kommunesektoren har i et felles brev til energi- og miljøkomitéen tatt til orde for at det haster med å få på plass en ordning for lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftutbygginger.

Les flere artikler

KONTAKT