Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

KRONIKKER

Normale arealplanprosesser må gjelde også for vindkraft

«Strid om vindkraft-arealer» har Morgenbladet kalt en artikkel i utgaven fra 30. mars. Den handler om anslag på hvor store arealer konsesjoner til vindkraftverk har forutsatt omdisponert de siste årene. KS ønsker en debatt om arealbruk velkommen.

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

HØRING

Klimakur 2030 viktig for den dagsaktuelle debatten

Klimakur 2030 utgjør et viktig saksgrunnlag for den pågående debatten om hvordan innsatsen for å holde økonomien i gang også må innrettes mot mer langsiktige behov og omstilling til nye klimaløsninger, skriver KS i sitt høringssvar om Klimakur.

Høringssvar om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

HØRING

Høringssvar om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Lovforslaget innebærer å unnta tiltak fra krav om søknad og tillatelse - forutsatt at vilkårene for unntak er oppfylt. Det innebærer tilsidesettelse av lovgivningen. Etter KS' mening kunne lovforslagets formål oppnås med mindre inngripende endringer.

KS ba om ny arealforvaltning for vindkraft

KS ba om ny arealforvaltning for vindkraft

- Plan- og bygningsloven er et godt prosessverktøy for å avveie ulike interesser. Den må også gjelde for vindkraftanlegg på samme måte som for andre arealkrevende tiltak, sa styreleder Bjørn Arild Gram i møte med olje- og energiministeren denne uken.

Lovarbeid med midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Lovarbeid med midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Som følge av Covid-19-utbruddet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert til en prosess med å se på behov for, samt utvikle, midlertidige endringer i plan- og bygningsloven.

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

KS har sendt innspill til kommunalministeren med kopi til kommunal- og forvaltningskomitéen om størrelse, innretning og fordeling på en tiltakspakke for aktivitetsdrivende tiltak og pekt på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet.

Les flere artikler

KONTAKT