Forum for kommunal planlegging

Forum for Kommunal Planlegging (FKP) er en nettverksorganisasjon for bedre kommunal planlegging og fagutvikling. FKP gir personlig medlemsskap for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er engasjerte i samfunnsplanlegging.

Les mer om samfunnsplanlegging

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

KS har gitt innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft

Olje- og energiministeren har invitert KS og kommunesektoren til å gi innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft. KS mener de samme arealavklaringene må legges til grunn for utbygging av vindkraftindustri som gjelder for andre arealkrevende tiltak.

Arealbruk for vindkraft på land

Arealbruk for vindkraft på land

I hvilken grad har lokalt folkevalgte mistet råderetten over landarealene som nå bygges ut for vindkraft? Og hvor store er disse arealene? Erik Plathe og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak har sett på disse spørsmålene, men seminaret 17. mars måtte avlyses.

De folkevalgte må «eie» planen

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Positivt møte med regjeringen om ferjer

Positivt møte med regjeringen om ferjer

- Vi må få til det grønne skiftet, men fylkene klarer det ikke alene. Vi håper møtet mellom KS, fylkeskommunene og regjeringen mandag markerer starten på et skifte i ferjepolitikken, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven

HØRING

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven

Det er foreslått endringer i sivilbeskyttelsesloven som skal hjemle krav om at kommunale rom må stilles til disposisjon for Sivilforsvaret. KS fraråder den foreslåtte lovendringen.

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Samplan for kommunedirektører 2020-2021

Plandelen i ny plan- og bygningslov fører til endringer i kommunenes planarbeid, plankrav og roller. KS har utviklet et kurs i samfunnsplanlegging og -utvikling spesielt rettet mot toppledere i kommuner og fylkekommuner.

Les flere artikler

KONTAKT