Til hovedinnhold

Sted: Digitalt

Foto: Nordregio

FNs behandling av kartleggingen av bærekraftsarbeidet i nordiske kommuner

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 09. august 2024 kl. 13.15 - 14.30

Sted: Digitalt

Region: Oslo

KS har gjennomført en kartlegging av bærekraftsarbeidet i nordisk kommunesektor i samarbeid med de andre nordiske kommuneorganisasjonene og den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio. Meld deg på og følg behandlingen i FN her.

Kartleggingen er grunnlag for en «Nordic Voluntary Subnational Review» (Nordic VSR) som sammenfatter status, retning og fart for bærekraftsarbeidet i nordisk kommunesektor. Rapporten skal presenteres under FN-toppmøtet High Level Political Forum (HLPF) i New York i juli og i et eget arrangement under Arendalsuka i samarbeid med FN-sambandet.

Rapporten bygger på en undersøkelse som ble sendt til kommunesektoren i de nordiske landene høsten 2023 (i Norge både kommuner og fylkeskommuner). Spørsmålene ble utarbeidet i et
samarbeid mellom de nordiske kommuneorganisasjonene og dreide seg om hvordan kommuner integrerer de globale målene i styringen og oversetter dem til den lokale konteksten, samarbeider med andre, involverer innbyggere, næringsliv og sivilsamfunn samt fremskritt og hindringer.

Rapporten bygger også på analyser av nasjonal politikk og strategiske innsatser i de ulike landene, samt innsamling av en rekke lokale og regionale eksempler. Mange av eksemplene er inkludert i selve
rapporten, men det foreligger også et interaktivt kart som fortløpende oppdateres med nye eksempler (Nordic Toolbox). Fra Norge er det med eksempler fra Åfjord, Kvam, Kristiansund, Trondheim, Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Bærekraftsnettverket samt KS’ arbeid med klassifiseringsmodell for bærekraftsindikatorer.

KONTAKT