Les mer om Samplan

Lenkeblokk Icon Samfunnsplanlegging for planleggere og kommunens toppledelse

Hamar by er et velegnet og interessant sted å ha åpningsuka i kurset som byr på etter- og videreutdanning innen samfunnsplanlegging. Det er den største byen i et fylke med store demografiutfordringer, en by i tre kommuner og en by som ganske utypisk har en By- og bygdeliste som største parti – valget ble selvsagt godt fulgt på kursets åpningsdag.

Kurset er stadig like populært. Over 50 søknader ble levert innen søknadsfristen i mai. Blant de 41 deltagerne i årets kull er omtrent halvparten fra kommuner. Den andre halvparten er godt fordelt mellom det regionale og det statlige forvaltningsnivået. Selv om det faglige programmet har hovedfokus i kurset, skjer vel så mye faglig utbytte ved kunnskapsdeling innad i det nettverket som bygges gjennom de seks ukene kurset går. Derfor er mangfoldet i gruppen viktig i og med at de bringer inn forskjellige perspektiver og erfaring. I år er for eksempel både bydel Grønland i Oslo kommune, Longyearbyen lokalstyre, Klima- og miljødepartementet og KS' kontor i Brussel representert.

Uka på Hamar blir tett fulgt av en uke på Granavollen hvor blant annet planteori og prosessledelse står på timeplanen. Kurset fortsetter så i Bergen i november og i Trondheim i mars, før avslutningen i Tromsø og Narvik i månedsskiftet mai-juni. Rosinen i pølsa er imidlertid feltarbeidet i utvalgte kommuner i nord.