Forumets formål er å ta initiativ til og stimulere til bedre kommunal planlegging gjennom å drive fagutvikling. Dette kan skje gjennom utveksling av erfaringer og kunn­skap, lokale fora og nettverksbygging, og med årlige konferanser, studieturer og faglige arbeids­grupper.

FKP skal profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for samfunn og offentlig virksomhet. Dette kan skje gjennom å tilkjennegi synspunkter og arbeide aktivt overfor dem som har ansvar for lovgivning, utvikling av plan­systemer, utdanning av planleggere og overfor brukere av planleggingstjenester.

FKP ble etablert i 1990 og har ca. 430 medlemmer. Hovedtyngden av medlemmene er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, men det finnes også medlemmer som er ansatt i private konsulentvirksomheter.

Medlemsmassen er allsidig og kunnskapsrik, og det er gode muligheter til å knytte personlige kontakter som er nyttig i arbeidet med kommunal planlegging.

Medlemsgoder

• Et nasjonalt faglig og sosialt nettverk
• Digitale fagfrokoster
• Webinarer
• Nyhetsbrev
• Rabatt på den årlige kommuneplankonferansen
• Informasjon fra og innspill til KS, SEVS, ECTP

Kontingenten er kr. 350,- for ordinært medlemskap, og 80,- for student/pensjonist. Priser pr. år, ekskl. mva.

Innmeldingsskjema til FKP

 

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned medlemsbrosjyren fra FKP (pdf) Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned etisk plattform for FKP (pdf)

Styret for FKP 2024-2025

FKPs styre består av 7 medlemmer med 3 vara­medlemmer. I tillegg har styret en kontaktperson i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Styre

Britt Kjensli, Nordland fylkeskommune (styreleder)
Håkon Randal, Holmestrand kommune (nestleder)
Marit Aune, Hitra kommune
Heidi Saua, Bergen kommune
Kjartan Løvås, Melhus kommune
Nora Dahl, Troms og Finnmark fylkeskommune
Ingvild Lauvstad Sunde, studentrepresentant

Varamedlemmer

Kent G. Dagsland Håkull, Haugesund kommune
Kamilla Selseth, student
Ingeborg Johnsen, Hålogalandrådet

Kontaktperson fra KDD: Hilde Johansen Bakken, KDD

Styret arbeider med:

  • Samarbeid med KS - kommunesektorens organisasjon, Sekretariatet for Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging (SEVS)
  • European Council of Spatial Planners (ECTP)
  • Kommuneplankonferansen
  • Studieturer
  • Høringsuttalelser
  • Elektronisk nyhetsbrev
  • Rekruttering
Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned vedtektene for FKP (pdf)

Sekretariatet for FKP ligger i KS. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.