Styret i Forum for kommunal planlegging (FKP) ønsker å lansere en serie med halvtimes, månedlige frokostmøter via Teams, til glede for våre omtrent 450 medlemmer.

Klikk her for å bli med i møtene

8. mars kommer vår første gjest, Charlotte Aune Bryne, samfunnsplanlegger i Moss kommune. Hun tar oss med gjennom den nylig vedtatte kommunedelplanen om naturmangfold. Charlotte kan fortelle hvordan planen legger grunnlaget for fremtidige prosesser angående kommunens arealbruk. Ikke minst er vi nysgjerrige på hvordan hun oppnådde enstemmig vedtak for planen. Den oppskriften vil vi gjerne ha!

Frokostmøtene holdes den andre fredagen i hver måned - alltid fra kl. 08:30 til 09:00. Neste planlagt for 12. april. Møtene er åpne for alle FKP-medlemmer.

Ønsker du å bli medlem, kan du enkelt registrere deg her

Har du forslag til temaer du ønsker å diskutere eller høre mer om? Send en e-post til FKPs sekretariat