Styret i Forum for kommunal planlegging (FKP) lanserte vinteren 2024 en serie med halvtimes, månedlige frokostmøter via Teams, til glede for våre omtrent 460 medlemmer.

Klikk her for å bli med i møtene (Teams)

Fagmøter avholdt så langt: 

  • 8. mars: Nylig vedtatt kommunedelplan om naturmangfold, ved Charlotte Aune Bryne, samfunnsplanlegger i Moss kommune. 
  • 12. april: Sosial bærekraft i plan, ved Espen Sørås og Gun Kleve fra Halden kommune.

Frokostmøtene holdes den andre fredagen i hver måned fra kl. 08:30 til 09:00. Neste fagfrokost er 14. juni og omhandler arealplanlegging i sjø med Linda Christine Olsen fra Stavanger kommune som innleder. Møtene er åpne for alle FKP-medlemmer.

Ønsker du å bli medlem, kan du enkelt registrere deg her.

Har du forslag til temaer du ønsker å diskutere eller høre mer om? - send en e-post til FKPs sekretariat.