Meld deg på den viktigaste møteplassen for deg som brenn for planlegging og vil gripa utfordringane!

Marit Eik, leder i arrangementskomitéen fra Kristiansand kommune

Forum for kommunal planlegging (FKP) ønsker hjertelig velkommen til den 31. utgaven av kommuneplankonferansen 12. og 13. februar på Hotel Caledonien i Kristiansand. Konferansen har fått tittelen «På vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar» og har en referanse til de nyvalgte kommunestyrenes ansvar og mulighet til å føre oss nærmere en bærekraftig fremtid. Konferansen vil blant annet handle om hvordan vi kan bruke politiske verksteder til å forankre beslutninger i kommuneplanens samfunnsdel, og hva den nye naturavtalen vil bety for norsk planlegging.

I år satser vi på å bruke verksted som metode, hvor deltakerne ikke bare lytter, men også gir innspill til hvordan vi best mulig bør møte de store utfordringene foran oss. Hvilke lovendringer har forsamlingen tro på at vil være gode virkemidler? Hvilken forskning bør skje på feltet vårt? Hvor går veien videre for areal- og naturregnskap?

Vi har også inngått en avtale med Universitetet i Agder, så det kommer studenter som kan være aktuelle å rekruttere til egen arbeidsplass – legg en plan og skru på sjarmen.

Som seg hør og bør inviteres det også i år til en festmiddag mandag kveld!

Som vanlig inviterer vi til en studietur i forkant av konferansen (se eget program). Den starter i Arendal på lørdag, og ender i Kristiansand via Vennesla på søndag. Søndag ettermiddag og kveld inviterer vi til et for-program hvor vi har vært så heldige å få til en befaring på Kunstsilo som åpner senere i 2024.


Konferansen arrangeres i samarbeid med:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Statsforvalteren i Agder
 • Vegdirektoratet
 • KS – kommunesektorens organisasjon
 • Agder fylkeskommune
 • Kristiansand kommune
 • Iveland kommune
 • Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
 • Universitetet i Agder

Programkomitéen har bestått av:

 • Marit Eik, Kristiansand kommune (komitéleder)
 • Kirsten Marie Sødal, Kristiansand kommune
 • Egil Mølland, Iveland kommune
 • Ingunn Dahlseng Håkonsen, Agder fylkeskommune
 • Thomas Kiland-Langeland, Statsforvalteren i Agder
 • Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Håkon Randal, Holmestrand kommune og FKP-styret
 • Lillin Cathrine Knudtzon, KS/SEVS/FKP-sekretariatet
 • Kristian Botten Pedersen, KS/SEVS/FKP-sekretariatet