Les flere artikler om tema

Lenkeblokk Icon Samfunnsplanlegging

Klimaendringene og tap av natur er blant de viktigste samfunnsutfordringene vi må løse. Lokaldemokratiet har etter plan- og bygningsloven et stort ansvar for arealbruk som fremmer bærekraftig utvikling. I utgangspunktet er det kommunene som bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres, arealer vi må se på som en begrenset ressurs.

I regjeringens "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027", under kapittelet om helhetlig planlegging for å nå klima- og miljømålene, står det følgende:

«Ved revisjon av kommuneplanens arealdel bør kommunen vurdere om tidligere vedtatt arealbruk svarer til dagens og framtidens forventede behov. Det er da viktig at kommunen vurderer å ta ut eller redusere omfanget av utbyggingsarealer som ikke lenger er like aktuelle.»

Planvask handler om å endre eller fjerne allerede vedtatte reguleringsplaner for å ta vare på naturen. Webinaret den 2. november skal handle om hvordan man utfører denne planvasken i praksis!

Webinaret er åpent for FKPs medlemmer. Dersom du ønsker å bli medlem, send epost til kristian.botten.pedersen@ks.no.

Her finner du nettsendingen. Bli med i møtet 

Program

Kl 13.00               Velkommen - Britt Kjensli, styreleder i FKP

Kl 13.05               Innledning til tema planvask - Ida Rørbye, seniorrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet

Kl 13.20               Erfaringer fra Haugesund kommune - Kent G. Dagsland Håkull, avdelingsleder i Planavdelingen

Kl 13.50               Erfaringer fra Bergen kommune - Malin Aasen fra Plan- og bygningsetaten