Over 250 personer fra hele landet og fra forskjellige forvaltningsnivåer, både offentlige og private aktører, byråkrater og også noen folkevalgte, deltok på konferansen som i år hadde følgende tittel: «Planlegging på vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar». Her kan du se programmet m.m.

Tittelen refererer til de nyvalgte kommunestyrenes ansvar og mulighet til å føre oss nærmere en bærekraftig fremtid. Konferansen handlet blant annet om hvordan politiske verksteder kan brukes til å forankre beslutninger i kommuneplanens samfunnsdel, og hva den nye naturavtalen vil bety for norsk planlegging.

I tillegg til mange gode innlegg i plenumssalen ble det også invitert til fem forskjellige verksteder mandag ettermiddag. Blant annet holdt KS/Holth og Winge/Asplan Viak et verksted om mulige endringer i plan- og bygningsloven. Riksantikvaren og Distriktssenteret hadde også ansvar for hvert sitt verksted. Verkstedslederne var enige om at disse arenaene var nyttige for kunnskapsinnhenting og erfaringsveksling.

Under den tradisjonelle festmiddagen ble prisen "Årets planlegger" delt ut til Linda Christine Olsen. Hun er arealplanlegger i Stavanger kommune. Hun er en av de første som har brukt marine grunnkart for å få til en arealdel som også gjelder sjøarealene, med vekt på bærekraftig arealbruk. (Se bilde nederst.)

Forum for kommunal planlegging avholdt også sin generalforsamling i Kristiansand. Under valg av nytt styre ble Liz Eva Tøllefsen fra Vestland fylkeskommune takket av for sitt gode bidrag gjennom flere år. Avtroppende studentrepresentant Kamilla Selseth ble valgt som nytt varamedlem, og student på NMBU, Ingvild Lauvstad Sunde, ble valgt til ny studentrepresentant. Styret, for øvrig, ble valgt inn for nye periode.

Styrets sammensetning ser dermed slik ut:

Navn

Periode

Merknader – geografi mm

Styret

1.      Britt Kjensli, leder

2026

Nordland fylkeskommune

2.      Håkon Randal, nestleder

2026

Holmestrand kommune

3.      Heidi Saua, styremedlem

2025

Sauda kommune

4.      Kjartan Løvås, styremedlem

2025

Melhus kommune

5.      Nora Dahl, styremedlem

2026

Finnmark fylkeskommune

6.      Marit Aune, styremedlem

2025

Hitra kommune

7.      Ingvild Lauvstad Sunde, Studentrepresentant

2025

Student NMBU

Vara

1.      Kamilla Selseth, vara

2026

Student NMBU

2.      Ingeborg Johnsen, vara

2026

Hålogalandsrådet

3.      Kent Geirmund Dagsland Håkull, vara

2025

Haugesund kommune

Neste års kommuneplankonferanse avholdes i Bodø 10.-11. februar 2025. Styret har allerede startet arbeidet med å nedsette en arrangementskomite.

Årets planlegger Linda Christine Olsen (t.v.) og styreleder i FKP Britt Kjensli (t.h.). Foto: Kamilla Selseth