KS har utarbeidet et B-rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, som trer i kraft fra og med kommende skoleår. Rundskrivet omhandler sentrale bestemmelser i den nye avtalen.  

B-rundskrivet (pdf)

Vi viser også til B-rundskriv 8/2016 – Overtid for undervisningspersonalet - KS