Det omhandler også  ny merknad til hovedtariffavtalen vedlegg 1 om at barnehagelærer og barnehagelærer på dispensasjon innplasseres  i stillingskode 6709 Barnehagelærer  og avlønnes som stillingsgruppe med krav om høyskoleutdanning.

B-rundskriv 2/2016 kan lastes ned her